Mesaj de condoleanțe adresat doamnei Violina Galaicu

Colectivul Institutului Patrimoniului Cultural este alături de doamna Violina Galaicu în aceste clipe grele pricinuite de trecerea în neființă  a tatălui său – Nicolae Pogolșa, doctor în filosofie, fost conferențiar universitar, UPS ”I. Creanga”, şi transmite, cu întreaga compasiune, sincere condoleanțe pentru dureroasa dispariție.

Dumnezeu  s-l odihnească între cei drepți!