Felicitare cu ocazia Zilei Istoricului !

Ziua de 18 iunie este un bun prilej de a-i felicita pe cei care profesează în domeniul științelor istorice și de a face unele bilanțuri sau de a trasa noi obiective. Dorim cu această ocazie să subliniem necesitatea consolidării și solidarizării comunității istoricilor în vederea aprofundării cercetărilor, dar și a menținerii instituționale a acestora.

Cercetările desfășurate la Institutul Patrimoniului Cultural în domeniul arheologiei, etnologiei, studiului artelor elucidează numeroase aspecte ale culturii materiale și spirituale, preponderent din spațiul pruto-nistrean și se înscriu în antropologia istorică și culturală. Direct sau indirect ne ocupăm de istorie, fie că facem etnologie, istorie a artei sau arheologie.

Stimați colegi istorici, cercetători a istoriei artei, etnologi, profesori de istorie, Admirăm cu toată sinceritatea devotamentul, angajamentul şi profesionalismul pe care îl manifestați în activitatea de zi cu zi. Vă respectăm pentru probitatea profesională şi Vă rugăm să acceptați înaltele noastre considerațiuni pentru munca Dumneavoastră nobilă întru căutarea adevărului istoric, respectul şi gratitudinea noastră pentru efortul de care daţi dovadă în aspirația consacrată triumfului dreptății.

Cu această ocazie, Institutul Patrimoniului Cultural aduce cele mai sincere felicitări şi înalte considerațiuni tuturor celor care se află în serviciul muzei Clio.

Vă dorim ani mulţi, să rămâneți statornici si consecvenți în cercetare, urări de sănătate, perseverenţă, satisfacţie morală, energie creatoare şi noi realizări remarcabile în munca dificilă de cercetare, desfăşurată în beneficiul schimbătoarei cunoaşteri.

 

Cu respect

Conducerea Institutului Patrimoniului Cultural