Revistele editate de IPC sunt înalt apreciate de ANACEC

Joi, 23 iulie 2020, în incinta ANACEC au fost înmânate certificatele de recunoaștere a revistelor în calitate de publicații științifice de profil.

Directorul Institutului Patrimoniului Cultural, dr. hab Victor GHILAȘ a primit, în numele instituției, două certificate care recunosc statutul de publicații științifice de profil de Tipul A pentru Revista ARTA și Revista Arheologică.

Ținem să menționăm că IPC este unica instituție de cercetare din țară care editează trei reviste științifice, două dintre care sunt de Tipul A, iar una de Tipul B.