Felicitare adresată domnului Vladimir CRAVCENCO, cu ocazia susținerii tezei de doctor

Institutul Patrimoniului Cultural aduce sincere și calde felicitări domnului Vladimir CRAVCENCO, cu ocazia susținerii cu succes a tezei de doctor în studiul artelor şi culturologie.

Susținerea publică a avut loc la 03 septembrie 2020, în ședința Consiliului științific specializat D 653.01-143 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural.

Felicitări și succese în continuare stimate coleg !