În Republica Moldova s-a desfășurat I-a ediție a Simpozionului Național de Etnologie: Tradiții și procese etnice

Pe data de 6 octombrie 2020 în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural s-a desfășurat Simpozionul Național de Etnologie: Tradiții și procese entice, dedicat valorificării și promovării patrimoniului cultural naţional și tradițiilor etniilor conlocuitoare.

Evenimentul s-a desfășurat în regim online, având ca parteneri Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Participanții au abordat aspecte diverse din domeniul etnologiei, antropologiei și altor științe conexe. Simpozionul a reunit oameni de știință, cercetători cu reputație din mai multe institutuții de cercetare și învățământ superior atât din țară, cât și de peste hotare. Manifestarea ştiinţifică a constituit un bun prilej de comunicare între cercetători, schimb de idei, împărtășirea experienței acumulate, dar și a rezultatelor cercetărilor realizate în acest an.

După cuvântul de salut și ședința plenară la care au vorbit: dr. hab. Victor Ghilaș (IPC), dr. Natalia Grădinaru (IPC), dr. Valentina Ursu (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), dr. Adrian Dolghi (IPC), dr. Andrei Prohin (MNEIN), dr. hab. Veaceslav Stepanov (Universitatea din Orlov, Rusia), dr. Valentin Arapu (IPC) și cerc. șt. Raisa Osadci, au fost prezentate: monografia „Хлеб в народной культуре гагаузов”, elaborată de dr Evdochia Sorocean, Revista de Etnologie și Culturologie, Culegerea de studii „Tradiții și procese entice. Materialele Simpozionului de Etnologie. Ediția I” și o expoziție de fotografie etnografică.

Imediat după ședința plenară, cercetătorii s-au întrunit în trei grupuri de lucru, pentru a-și prezenta comunicările în cadrul secțiunilor: Patrimoniul etnocultural reflectat în surse scrise și în artă, Cultura tradițională: arhaism și actualitate, Procese etnice, etnosociale și etnodemografice: istorie, prezent, perspectivă.

Amintim că Simpozionul se regăsește în lista evenimentelor științifice programate pentru anul 2020 de către Institutul Patrimoniului Cultural și constituie unul din obiectivele Proiectului de cercetare „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale” desfășurat în cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural.

Comitetul de organizare