La 10 noiembrie 2020 a avut loc Masa rotundă cu genericul: Un secol de sculptură

La 10 noiembrie 2020, Institutul Patrimoniului Cultural, în colaborare cu Biblioteca de Arte ”Tudor Arghezi” au organizat Masa rotundă cu genericul Un secol de sculptură, dedicată iluștrilor sculptori Claudia Cobizev – 115 ani de la naștere și Lazăr Dubinovschi – 110 ani de la naștere.

La manifestare au participat colaboratorii Centrului Arte vizuale al IPC și ai Filialei de Arte ”Tudor Arghezi”. Cu ocazia acestui eveniment, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, dr. hab. Victor Ghilaș și directorul Filialei de Arte ”Tudor Arghezi” Anastasia Moldovanu au venit cu un cuvânt de salut în adresa participanților, felicitându-i și cu Ziua Internațională a Științei.

La Masa rotundă au luat cuvântul dr. Vitalie Malcoci – „C. Cobizev și L. Dubinovschi, doi piloni de bază ai sculpturii din Republica Moldova din perioada postbelică”, dr. Ana Marian”Claudia Cobizev și Lazăr Dubinovschi: portretul sculptural pe fundal de epocă” și dr. Constantin Spînu „Principii și modalități de realizare plastică a imaginii în creația Claudiei Cobizev”.

Au participat la discuții și dr. hab. Tudor Stavilă, dr. Alla Ceastina, dr. Aurelia Trifan, dr. Dumitru Olărescu.

Dr. Vitalie MALCOCI