Arhiva digitală a lucrărilor publicate de sociologul, etnograful și folcloristul român basarabean – Petre Ștefănucă

Stimați vizitatori ai paginii IPC, Vă prezentăm „Arhiva digitală a lucrărilor publicate de sociologul, etnograful și folcloristul român basarabean – Petre Ștefănucă”. Arhiva adună într-un singur loc publicațiile accesibile online din diferite locații. Acțiune realizată cu ocazia împlinirii a 115 ani de la naștere a savantului.

Arhiva digitală a lucrărilor publicate de sociologul, etnograful și folcloristul român basarabean – Petre Ștefănucă

(Toate link-urile duc către sursele primare)

1932

 1. Bibliografice. În: Viața Basarabiei, 1932, nr. 10, p. 61-62.
 2. Din graiul războiului și revoluției într-un sat din Basarabia. În: Viața
  Basarabiei, 1932, nr. 7, p. 33-34.
 3. Din viața cărții românești în Basarabia. [însemnări ] În: Viața Basarabiei, 1932, nr. 11, p. 59-60.
 4. Relațiile dintre moldoveni și ruși. În: Viața Basarabiei, 1932, nr, 12, p. 57-60.
 5. Scrisori din războiu. În: Arhiva pentru știință și reforma socială (București), 1932, nr. 1-4, p. 183-190.
 6. Scrisori din războiu. În: Viața Basarabiei, 1932, nr, 9, p. 59-61.
 7. Urme din „Miorița” în codrii Orheiului; Cântecu Prutului; Urătura paharului; Folclor din Basarabia. Cules de P. Ștefănucă. În: Viața Basarabiei, 1932, nr. 12, p. 55-56.

1933

 1. Folclor din județul Lăpușna. În: Anuarul Arhivei de Folclor II./ Publicat de Ion Mușlea. București, 1933, p. 89 – 180.

1934

 1. Cântecul lui Văleanu [folclor din Basarabia] / Cules de P. Ștefănucă de la Lidia Balâc, Cetatea Albă. În: Viața Basarabiei, 1934, nr, 4, p. 52 – 54.
 2. Folclor din Basarabia. În: Viața Basarabiei, 1934, nr, 2, p. 59.
 3. Folclor din județul Lăpușna. În: Țara Bârsei ( Brașov), 1934, nr, 4, iulie-august, p. 375.
 4. Folclor din județul Lăpușna. București, 1933. [ extras din „Anuarul Arhivei de Folclor” II] În: Viața Basarabiei, 1934, nr, 4, p. 63.
 5. Mănăstirea din Chițcani. Istoricul și …Starețul ei. În: Viața Basarabiei, 1934, 14 iulie.
 6. Mustrările unei conferințe. [ cronică ] În: Viața Basarabiei, 1934, nr. 7-8, p. 118-119.
 7. Pe marginea unui articol [de A. Plămădeală]. În: Viața Basarabiei, 1934, nr, 1, p. 58-59.
 8. Pentru un muzeu etnografic al Basarabiei. În: Arhivele Basarabiei, 1933 (an. V), p. 296-302.
 9. Revoluții și literatură. În: Viața Basarabiei, 1934, nr. 3, p. 56-57.
 10. Școala și datinile. În: Viața Basarabiei, 1934, nr, 1, p. 57-58.
 11. Tot despre dialectal în literatură. [ecou la povestirea „Povestea lui Condrea cel rău” de Gh. V, Madan și replica acestuia] În: Viața Basarabiei, 1934, nr. 2, p. 60.
 12. Un nou poet basarabean. [Vladimir Cavamali] În: Viața Basarabiei, 1934, nr. 3, p. 55-57.

1935

 1. Alexandru David. În: Viața Basarabiei, 1935, nr, 5, p. 73-74.
 2. Biblioteca învățătorilor. Henri H. Stahl. [cultura satelor cum trebuie
  înțeleasă], Cluj: Ediția revistei „Școala și satul”, 1935. În: Viața Basarabiei, 1935, nr. 11-12, p. 95.
 3. Colindul gospodarilor. În: Viața Basarabiei, 1935, nr, 11-12, p. 17.
 4. Contribuție la bibliografia studiilor și culegerilor de folclor privitoare la românii din Basarabia și popoarele conlocuitoare publicate în periodicele rusești. În: Anuarul Arhivei de Folclor. III / publ. de Ion Mușlea, București, 1935, p. 117-188.
 5. Criterii pentru descoperirea naționalității. În: Viața Basarabiei, 1935, nr. 11-12, p. 25-30.
 6. Echipe studențești la sate. [program de lucru și rezultate] În: Viața Basarabiei, 1935, nr, 10, p. 60-61.
 7. Foamete și pomană națională. În: Viața Basarabiei, 1935, nr. 11-12, p. 90-91.
 8. Folclor basarabean. Foiul verde răsărită…; Cini mi-a cănta să beu…; Foaie verde tei uscat…; Hei sărac bărbatu bun / Din colecția P. Ștefanucă În: Viața Basarabiei, 1935, nr, 7-8, p. 94.
 9. Însemnări statistice de la un liceu din Basarabia. În: Viața Basarabiei, 1935, nr. 7-8, p. 66-71.
 10. Rânduiala. Arhiva de gând și faptă românească, an. l, Nr.l și Nr.2. În: Viața Basarabiei, 1935, nr, 11-12, p. 95-96.
 11. Țara românească se mută la București. În: Viața Basarabiei, 1935, nr. 11-12, p. 89.

1936

 1. Basmul la Iurceni. Pavăl Hoțu. În: Sociologie românească (București), 1936, nr. 4, p. 30-31.
 2. Cântece de pe timpul războiului. În: Școala basarabeană, 1936, nr. 7-8, p. 52.
 3. Doi flăcăi; Bătălia de la Plevna. [snoave] / Culese de P. Ștefanucă În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 3-4, p. 55-56.
 4. B.P. Hasdeu. O sută de ani de la nașterea sa: Idei. Fapte. Oameni. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 2, p.57.
 5. Ion Cocul. Zodierul și vraciul de la Iurceni. În: Sociologie românească, 1936, nr, 11, p. 34-39.
 6. B. Lempert. Situația economică a Basarabiei. Tip. Dreptatea. Chișinău, 1936. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 2, p. 61.
 7. Literatura populară a satului Iurceni. În: Viața Basarabiei, 1936, nr. 1, p. 29-40; nr. 2, p. 50-56.
 8. Nomadism social. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 3-4, p. 58-59.
 9. O societate filarmonică la Chișinău. În: Viața Basarabiei, 1936, nr. 3-4, p.61-62.
 10. Poezii populare. În: Calendarul Partidului Național Țărănesc, București: Bucovina, 1936, p. 132-138.
 11. Pr. Ioan Moța. 42 de ani de gazetărie. Idei. Fapte. Oameni. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 1, p. 58.
 12. Secte și agitații stilistice. Idei. Fapte Oameni. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 1, p.57.
 13. Sociologie Românească. An.l.- Ianuarie, 1936. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 2, p. 62-63.
 14. Trei viteji. Baladă populară: [folclor din Basarabia cules de P. Ștefanucă] În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 1, p. 52-55.
 15. Un pelerinaj de înălțare sufletească. [despre tinerii intelectuali ieșiți din satul Cojușna]. În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 2, p. 57-58.
 16. Un român în străinătate. Idei. Fapte. Oameni: [cronică ] În: Viața Basarabiei, 1936, nr, 1, p. 57-58.

1937

 1. Bibliotecile țărănești din Nișcani. În: Buletinul Institutului Social Român din Basarabia, Vol. l, Chișinău, 1937, p. 295-328.
 2. Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos. În: Anuarul Arhivei de Folclor, 1937.nr. 4, p.31-227.

1938

 1. Amintiri din războiul mondial [adunate de la soldații moldoveni din comuna Cornova jud. Orhei] / Prefață de Petre Ștefănucă. În: Viața Basarabiei, 1938, nr, 4-5, p. 91-103.
 2. Cântece și literatură românească la radio Tiraspol. În: Viața Basarabiei, 1938, nr. 1-2, p. 118-119.
 3. Cercetările monografice ale Institutului Social Român din Basarabia la Popeștii de Sus jud. Soroca. În: Viața Basarabiei, 1938, Nr. 11, p. 61-62.
 4. Cercurile pe specialități ale profesorilor secundari din Chișinău: Cronică. Actualități. În: Viața Basarabiei, 1938, nr, 3, p. 86.
 5. Concursurile societății „Tinerimea Română și regionalismul cultural”. În: Viața Basarabiei, nr. 3, p. 73.
 6. Corurile populare basarabene la București. În: Viața Basarabiei, 1938, nr. 6-7, p. 116-117.
 7. Datinile de Crăciun și Anul Nou pe Valea Nistrului de Jos. În: Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României. Regionala Chișinău. Vol.2., Chișinău, 1938, p. 4.
 8. Folclor din Basarabia. Cântecul Paraschiței; Cântecul cucului; Vânturi, valuri…; Foaie verde trei lalele; Se sfădea cucul cu moartea; Foaie verde și-un susai… / Din monografia folclorică a Satului Nou jud. Cetatea Albă de Petre Ștefănucă În: Viața Basarabiei,- 1938, nr. 1-2, p. 106-107.
 9. Institutul Social Banat – Crișana. Anchetă monografică în comuna Belinț. Timișoara,1938. În: Viața Basarabiei, 1938, nr, 6-7, p. 121-122.
 10. Între analfabetism și cultură. În: Viața Basarabiei, 1938, nr, 1-2, p.
  32-33.
 11. Palat cultural sau palat administrativ?. În chestiunea Palatului cultural din Chișinău: În: Viața Basarabiei, 1938, nr, 10, p. 69-70.
 12. Prezența satului la București și în provincie. În: Viața Basarabiei, 1938, nr. 1-2, p. 119.
 13. Pr. Paul Mihailovid. Fapte trecute și basarabeni uitați. În: Viața Basarabiei, 1938, nr, 8-9, p. 70-71.
 14. Primatul cultural sau al justiției? În: Viața Basarabiei, 1938, nr. 1-2, p. 115-116.
 15. Românii din Basarabia în războiul ruso – japonez din 1904. În: Viața Basarabiei, 1938, nr. 7, p. 83-85.
 16. Schimbarea numirilor străine ale satelor. În: Viața Basarabiei, – 1938, nr, 6-7, P. 117.
 17. Cercetarea monografică a regiunii Codrului din Ba­sarabia. Delimitarea regiunii şi alegerea satelor. În: Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al Romînniei: Regionala Chișinău, Tomul II., 1938, p. 614.
 18. Ridicarea economică a regiunii Copanca (însemnări pe marginea vizitei la Copanca a d-lui Prof. Dr. N. Comăţeanu, Ministru al Agriculturii şi Domeniilor). În: Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al Romînniei: Regionala Chișinău, Tomul II., 1938, p. 622.
 19. Românii de la Nistru lucrători în Dobrogea. În: Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al Romînniei: Regionala Chișinău, Tomul II., 1938, p. 622.

1939

 1. Cercetare monografica a regiunii codrului din Basarabia. În: Viața Basarabiei, 1939, nr, 6, p. 97-98.
 2. Covoarele vechi basarabene. În: Viața Basarabiei, 1939, nr. 11-12, p. 133-135.
 3. Însemnări dintr-o campanie monografică. În: Viața Basarabiei, 1939, nr. l, p. 39-43.
 4. Muzica populară basarabeană. În: Viața Basarabiei, 1939, nr, 2-3, p. 120.
 5. Ridicarea economică a regiunii Copanca. În: Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României. Regionala Chișinău. Vol. 2,1938, Chișinău, 1939, p.621.
 6. Serviciul social și Basarabia. În: Viața Basarabiei, – 1939, nr, 2-3, p. 124-126.

1940

 1. Destinul tragic al unui fiu de plugar pornit pe drumul spinos al cărții. În: Viața Basarabiei, 1940, nr, 2-3, p. 117-118.
 2. Povestea cu cucul, rândunica și privighetoarea / Cules de P. Ștefanucă. În: Viața Basarabiei, 1940, nr, 4, p. 52-54.

La elaborarea Arhivei digitale a fost utilizată cartea: Petre Stefanucă : Biobibliogr. / alcăt. : Sofia Muşat, Larisa Petcu; aut. proiectului : Gr. Botezatu; red. şt.: Nicolae Băieşu. – Ch.: Elena V.I., 2006. – 168 p.

 

*Arhiva digitală a fost alcătuită de Adrian Dolghi, doctor în istorie, cercetător științific la IPC.