Cercetătoarea IPC dr. Nadejda CARA a fost distinsă cu medalia Președintelui Republicii Bulgaria și cu diploma MECC

Recent cercetătoarea Institutului Patrimoniului Cultural Nadejda CARA, doctor în filologie, conferențiar universitar, a fost distinsă cu medalia Președintelui Republicii Bulgaria pentru aport considerabil la dezvoltarea tradiției educației și culturii bulgare și cu diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru profesionalism și dedicație, realizări remarcabile în activitatea științifico-didactică, aportul la instruirea și educația tinerei generații prin promovarea limbii și culturii bulgare și cu prilejul aniversării a 70-a din ziua nașterii.

Felicităm cercetătoarea IPC, îi urăm sănătate și succese în continuare !

Conducerea IP Institutul Patrimoniului Cultural