O nouă apariție editorială: Lidia PRISAC. Istoriografia separatismului transnistrean (1989–2005)

Recent, cercetătoarea IPC Lidia PRISAC, doctor în istorie, a publicat monografia Istoriografia separatismului transnistrean (1989–2005).

Dimpreună cu o suită impresionantă de titluri istoriografice, lucrarea pune la îndemâna cititorului abordarea unui subiect ce ţine de fenomenul secesiunii Republicii Moldova în perioada imediată a dezintegrării URSS. Monografia cuprinde problematica istoriografică a separatismului transnistrean şi este destinată cercetătorilor din diverse domenii, organelor puterii de stat şi organelor de administrare publică din Republica Moldova, profesorilor, stu­denţilor şi tuturor celor interesaţi de aspectele diferendului transnistrean.

Lucrarea abordează fenomenul secesiunii Republicii Moldova în perioada imediată a dezintegrării Uniunii Sovietice. Autoare face o analiză minuțioasă a lucrărilor cu referire la diferendul transnistrean, apărute în perioada 1989–2005. Lucrarea este segmentată în trei capitole, fiecare orientat spre abordarea separatismului transnistrean într-un cadru particular.

Primul capitol întitulat – Separatismul transnistrean reflectat în lucrările autorilor din Republica Moldova – expune reflectarea istoriografică a dihotomiei transnistrene în Republica Moldova, dezideratul esenţial reţinut constituind faptul că separatismul transnistrean marchează produsul geopolitic al intereselor Federației Ruse în regiune. Cel de-al doilea capitol denumit – Problema transnistreană și separatismul în literatura occidentală și din România – trasează dinamica abordării diferendului transnistrean în mediul academic Occidental şi cel din România. Ţinând cont că viziunile nu sunt identice, unele aspecte ale problemei au fost abordate în mod separat. Cel cel de-al treilea capitol – Separatismul transnistrean în publicațiile proseparatiste, dezvăluie abordarea problemei în lucrările autorilor proseparatişti, ruşi şi celor editate la Tiraspol.

Lucrarea include imagini care reflectă o dată în plus etapele principale ale diferendului transnistrean.

 

Felicităm autoarea cu ocazia apariției cărții. Succese în continuare !

Lidia Prisac. Istoriografia separatismului transnistrean (1989–2005). Ediția a 2-a, revăzută şi adăugită. Chişinău: Lexon-Prim, 2021, 172 p.

ISBN 978-9975-3291-2-5.