Poetul și cineastul Anatol Codru – 85 ani

La 29 aprilie 2021, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural a organizat Masa rotundă omagială, dedicată aniverssării a 85 de ani de la nașterea poetului și cineastului Anatol Codru, născut la 1 mai 1936 în comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari.

Manifestarea a debutat cu mesaje de salut din partea doctorului habilitat Victor Ghilaș, directorul IPC, Anastasia Moldovanu, directorul Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova.

Oameni de știință, artă și cultură au meditat în glas despre creația poetică și cinematografică a lui Anatol Codru – cel care a știut să se impună prin mitul personal, să declanșeze lanțuri de metafore obsedante atât în poeme, cât și în imagini cinematografice, abordând multiple probleme stringente, ce țin de destinul neamului nostru, de ecologia naturii și a sufletului uman. Iar fruntașilor culturii noastre – Dosoftei, Varlaam, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Constantin Brâncuși, Nicolae Costenco, Alexandru Plămădeală, Alexei Șciusev – le-a înălțat poeme și filme, prelungindu-le astfel viața și creațiile acestora pentru viitorimi.

La elucidarea diverselor aspecte din creația poetică și cinematografică a lui Anatol Codru și-au dat concursul prin comunicările sale: academicianul Mihai Cimpoi – Mitul personal în creația poetică a lui Anatol Codru, dr. hab. Ana-Maria Plămădeală – Rezonanțe identitare în creația cinematografică a lui Anatol Codru, dr. hab. Alexandru Burlacu – Mitopo(i)etica pietrei, dr. Dumitru Olărescu – Filmul istorico-biografic: între poezie și document, dr. Alexandru Bohanțov – Filmul-portret în creația cinematografică a lui Anatol Codru, dr. Andrei Dumbrăveanu – Probleme ecologice în creația poetică și cinematografică a lui Anatol Codru.

La adresa protagonistului manifestării și a creației sale au fost rostite omagii elogioase de către cei care l-au cunoscut și s-au pătruns de opera și aspirațiile artistului Anatol Codru: Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Anastasia Moldovanu, directorul Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi”, Lucia Țurcanu, critic literar, dr. Violeta Tipa, directorul Centrului Studiul Artelor al IPC.

Un compartiment aparte al acestei manifestări a fost lansarea cărții Poezia realității în formule cinematografice, scrisă de Dumitru Olărescu, cineast, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator la IPC. Cartea conține o serie de repere analitice despre creația cinematografică a regizorului Anatol Codru. Este editată la editura „Epigraf” cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Despre unele aspecte și probleme, abordate de autorul cărții, s-au pronunțat: acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. Alexandru Burlacu, dr. hab. Ana-Maria Plămădeală, dr. Alexandru Bohanțov, Oleg Bujor, directorul editurii „Epigraf”.

Manifestarea s-a finalizat cu proiecția filmului „Dimitrie Cantemir”, creat în 1971, scenariul și regia – Anatol Codru, imaginea Pavel Bălan.

Transmisiunea online a Masei rotunde omagiale  „Poetul și cineastul Anatol Codru – 85 ani”

 

Galerie foto