La data de 22 aprilie 2021 a avut loc „Masa rotunda Cultura iudaică în cercetarea academică din Republica Moldova”

La data de 22 aprilie 2021 Grupul „Etnologia evreilor” al Institutului Patrimoniului Cultural a organizat și petrecut Masa rotunda cu participare internaţională „Cultura iudaică în cercetarea academică din Republica Moldova (La 30 de ani de la înfiinţarea Grupului „Etnologia evreilor” al Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural”.

Masa rotundă s-a ţinut în regim online. În calitate de vorbitori s-au anunţat și participanţi din Israel (trei rapoarte), foşti angajaţi ai Secţiei de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova, care în prezent se numeşte Grupul „Etnologia evreilor”.

Şedinţa mesei rotunde a început la ora 10.00, moderatori fiind cercetătorii Grupului „Etnologia evreilor” dr. Victor Damian, dr. Irina Șihova. Lucrările mesei rotunde au fost inaugurate de către dr. Adrian Dolghi, director adjunct al Institutului Patrimoniului Cultural, care s-a adresat participanţilor cu un mesaj de bun venit.

În continuare moderatorul V. Damian, șeful Grupului „Etnologia evreilor” a anunțat că masa rotundă este dedicată lui Izeaslav Levit, doctor habilitat în istorie, unul din fondatorii studiilor iudaice academice în Republica Moldova, primul șef al Secției de Istorie și Cultură a evreilor din Moldova, după care, a fost cerut un moment de reculegere.

Prima parte a mesei rotunde s-a ţinut între orele 10.00-12.00. Conform programului, au fost prezentate șase rapoarte:

 1. Victor DAMIAN, Institutul Patrimoniului Cultural, In memoriam: Izeaslav Levit (1922 – 2021), doctor habilitat în istorie, unul din fondatorii studiilor iudaice academice în Republica Moldova;
 2. Clara JIGNEA (Israel), cercetător principal al Secției de Istorie și Cultură a evreilor din Moldova, din 1991 până în 2002, La originile creării Secției de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova: amintiri ale unui martor ocular și participant;
 3. Tatiana ZAICOVSCHI, Institutul Patrimoniului Cultural, De la Departamentul de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova la grupul „Etnologia evreilor”: etape ale cercetării științifice;
 4. Diana NICOGLO, Institutul Patrimoniului Cultural, Contribuția cercetătorilor grupului „Etnologia evreilor” la studiul etnicităţii în literatura evreiască;
 5. Irina ȘIHOVA, Institutul Patrimoniului Cultural, Istoria cercetărilor de teren a patrimoniului evreiesc în Republica Moldova;
 6. Victor DAMIAN, Institutul Patrimoniului Cultural, Iudaica academică în Republica Moldova. 30 de ani de activitate de cercetare ale grupului „Etnologia evreilor” a Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural: rezultate și perspective.

 

În a doua jumătate a zilei, între orele 12.45-16.30, masa rotundă și-a continuat activitatea, moderată de cercetătorii Grupului „Etnologia evreilor” dr. Victor Damian, dr. hab. Jozefina Cușnir. Conform programului, au fost ascultate şase rapoarte:

 1. d hab. Jozefina CUŞNIR, Institutul Patrimoniului Cultural, Pogromul din 1903 de la Chișinău în lucrările științifice ale colaboratorilor Grupului „Etnologia evreilor” al Institutului Patrimoniului Cultural: aspecte de bază;
 2. hab. Vladimir ANIKIN (Israel), membru cu drepturi depline al Casei Oamenilor de Știință din Tel Aviv, membru al Forului oamenilor de știință repatriați, cercetător principal la Secția de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova, anii 2002-2005. Participarea personalului Departamentului de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova la organizarea și desfășurarea Conferinței științifice internaționale
 3. Vitalie SÎRF, Institutul Patrimoniului Cultural, Rita Yakovlevna Kleiman ca mentor și colegă în „arhiva” memoriei mele;
 4. Robert ZAPADINSKY, redactor-şef al platformei informaţionale analitice kommersantinfo.com, copreşedinte al Societăţii de Cultură Evreiască din 1989 până în 1995. Societatea de Cultură Evreiască și Secția de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova pe drumul spre renaşterea naţională evreiască (anii 90 ai secolului XX);
 5. Moses LEMSTER (Israel), poet evreu (în idiș), cercetător principal a Secției de Istorie și Cultură a Evreilor din Moldova, din 1991 până în 2000, Istoria literaturii evreiești (în idiș) din Basarabia în perioada interbelică;
 6. Victor COJUHARI, Institutul Patrimoniului Cultural, Colaborarea între grupurile „Etnologia evreilor” și „Etnologia ucrainenilor” de la Institutul Patrimoniului Cultural în viața lor științifică de zi cu zi.

La masa rotundă au fost prezentate 12 rapoarte ale cercetătorilor din Republica Moldova și Israel. Vorbitorii au acoperit o gamă largă de subiecte legate de diferite perioade din istoria Grupului „Etnologia evreilor” de la înfiinţare până în prezent. Atât vorbitorii, cât și invitaţii la eveniment s-au adresat în discursurile lor și în timpul discuțiilor problemelor legate de domeniile de cercetare, contribuția cercetătorilor la dezvoltarea studiilor evreiești în Republica Moldova, personalitățile și contribuțiile primilor șefi de secţie la studiile iudaice academice, publicațiile științifice ale Grupului, precum și cooperarea membrilor Secţiei / Grupului cu diferite organizații evreiești locale și internaționale.

Dr. Victor DAMIAN

Galerie foto