La 13 mai 2021 a avut loc Masă rotundă: Cooperarea Institutului Patrimoniului Cultural cu instituții din sfera științei și inovării din Uniunea Europeană.

Joi, 13 mai 2021, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Masă rotundă:  Cooperarea Institutului Patrimoniului Cultural cu instituții din sfera științei și inovării din Uniunea Europeană. Manifestarea s-a desfășurat în regim online cu participarea cercetătorilor Centrului Studiul Artelor și al  Centrului de Etnologie a IPC.

Evenimentul a fost organizat în cadrul programului de manifestări dedicate Zilei Europei în Republica Moldova.

Directorul IPC, dr. hab. Victor GHILAȘ a prezentat comunicarea: Acordurile și perspectivele de colaborare ale IPC cu Instituții din sfera științei și inovării din țări membre ale Uniunii Europene.

În cadrul comunicării au fost elucidate parteneriatele IPC cu organizații din sfera științei și inovării din țări ale Uniunii Europene, oportunitățile oferite de acordurile de colaborare cu acestea pentru cercetători, precum și a reiterat necesitatea intensificării colaborărilor în vederea participării cu proiecte în cadrul Programului ORIZONT EUROPE

Cercetătorii dr. Ion DUMINICA, dr. Natalia GRĂDINARU, dr. Lidia PRISAC s-au referit la subiectul Participarea cercetătorilor IPC în Programul ERASMUS +: experiența de cooperare cu Universitatea Louvain-la-Neuve din Belgia.

Cercetătorii și-au împărtășit experiența participării în cadrul Programului Erasmus+, rezultatele obținute în cadrul mobilităților, precum și impresiile personale despre participarea la Program.

Directorul adjunct pentru activitatea științifică al IPC dr. Adrian DOLGHI a prezentat comunicarea Indexarea revistelor științifice ale IPC în bazele științifice din Uniunea Europeană: ERIH+, CEEOL, SCOPUS. Standardele de calitate, beneficiile,  perspectivele de dezvoltare.

În comunicare au fost elucidate aspecte ale procesului de aplicare la bazele de date științifice, a revistelor editate de IPC, beneficiile indexării revistelor și necesitatea aplicării standardelor și bunelor practici europene în procesul editorial de la IPC.

Cercetătorii dr. Valentin ARAPU, dr. Lidia PRISAC,  dr. Vladimir KRAVCENCO, dr. Valeria BARBAS și-au împărtășit experiența aplicării la proiecte și burse oferite de organizații finanțatoare din UE elucidând subiectul Beneficierea IPC de burse și proiecte finanțate de alte organizații finanțatoare din statele membre ale UE: Institutul Cultural Român, MPRP, Agenția universitară a Francofoniei, Goethe Institut București, Agenția de dezvoltare si cooperare, Suedia.

Experiența împărtășită în cadrul mesei rotunde a fost deosebit de interesantă, motivantă pentru cercetători. Credem că a deschis noi perspective de aplicare la noi proiecte și burse de mobilitate în vederea cooperării cu organizații și cercetători din Uniunea Europeană.