CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI. EDIȚIA I. Chișinău, 22 iunie 2021

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI.

EDIȚIA I, dedicată Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Portului Popular.

Chișinău, 22 iunie 2021

Institutul Patrimoniului Cultural are onoarea de a vă invita marți, 22 iunie 2021, la prima ediție a Conferinței Științifice Naționale cu participare internațională

„PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI”, dedicată Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Portului Popular.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Centrul Universitar Nord din Baia Mare (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca), Muzeul Unirii (Complexul Muzeal „Moldova”, Iași), Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Reuniunea se va desfășura în regim online, cu începere de la ora 10.00.

Ne puteți comunica intenția dumneavoastră de participare la eveniment până la data de 2 iunie 2021. Formularul de înscriere va conține titlul comunicării, numele și prenumele participantului, titlul științific, funcția și afilierea instituțională, rezumatul comunicării (1800-2000 de semne cu spații) și va fi expediat pe adresa electronică: portulpopular@gmail.com

Limbile de lucru ale conferinței: română, engleză, rusă

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul de contact: +373 22 270 602

Cu respect,

Comitetul de organizare.

 

National Scientific Conference with international participation 

FOLK COSTUME – EXPRESSION OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE NATION

EDITION I, dedicated to the Universal Day of Ia and the National Day of the Folk Costume

Chisinau, June 22, 2021

The Institute of Cultural Heritage has the honor to invite you on Tuesday, June 22, 2021, to the first edition of the National Scientific Conference with international participation

“FOLK COSTUME – EXPRESSION OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE NATION” dedicated to the Universal Day of Ia and the National Day of the Folk Costume.

The event is organized in partnership with the North University Center of Baia Mare (Technical University of Cluj-Napoca), the Union Museum, National Museum Complex „Moldova”, Iasi, the State Pedagogical University „I. Creangă”, the National Museum of Ethnography and Natural History.

The meeting will take place online, starting at 10.00 a.m.

You could let us know about your intention to participate in the event until June 2, 2021. The registration form shall contain the title of the presentation, the name and surname of the participant, the scientific title, the position and institutional affiliation, the summary of the presentation (1800-2000 signs with spaces) and shall be sent to the email address: portulpopular@gmail.com

The working languages of the conference: Romanian, English, Russian.

Additional details can be requested at the contact telephone number:

+373 22 270 602

Respectfully,

The Organizing Committee

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ – ОТОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА

Выпуск I, посвященный Международному дню ии и Национальному дню народного костюма

Кишинев, 22 июня 2021 г.

Институт культурного наследия имеет честь пригласить Вас на I Национальную научную конференцию с международным участием
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ – ОТОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДА, посвященную Международному дню ии и Национальному дню народного костюма, которая состоится в Кишиневе 22 июня 2021 г.

Форум организован в партнерстве с Северным университетским центром Бая-Маре (Техническим университетом Клуж-Напока), Музеем Объединения (Музейный комплекс «Молдова», Яссы), Государственным педагогическим университетом им. Иона Крянгэ, Национальным музеем этнографии и естественной истории.

Конференция будет проводиться в режиме онлайн. Начало – в 10.00 часов.

Вы можете сообщить нам о своем намерении участвовать в данном форуме до 2 июня 2021 г. Регистрационную форму, в которой должны содержаться следующие сведения: название сообщения, фамилия и имя  участника, ученая степень, должность и институциональная принадлежность, тезисы  сообщения (1800–2000 знаков с пробелами), необходимо отправить на электронный адрес: portulpopular@gmail.com

Рабочие языки конференции: румынский, английский, русский.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 22 270 602.

С уважением,

Организационный комитет