Lansarea proiectului: Arhiva etnografică digitală cu acces deschis – prezervarea și valorificarea tradiției pentru dezvoltare durabilă

Pe data de 16 septembrie 2021, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc lansarea proiectului de cercetare și inovare 21.70105.8 ȘD „Arhiva etnografică digitală cu acces deschis – prezervarea și valorificarea tradiției pentru dezvoltare durabilă” din cadrul „Ofertei de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării (2021-2022)” / Prioritatea strategică Competivitate economică și tehnologii inovative. Tehnologia informației și dezvoltare digitală.

În cadrul evenimentului au fost expuse: Regulamentul procedural despre procesele și standardele de digitalizare a patrimoniului cultural; Algoritmul de metadatare și descriere a manuscriselor; Propuneril referitoare la elaborarea conceptului și arhitecturii paginii web pentru stocarea sistematizată și utilizarea funcțională materialelor digitalizate.

Scopul principal al proiectului este focusat spre digitalizarea arhivelor etnografice (aflate în pericol de volatilizare), colectate în spațiul etnocultural pruto-nistrean de către cercetătorii etnologi ai Academiei de Științe a Moldovei (în perioada anilor 1946-1991) și punerea în acces deschis spre valorificare a materialelor științifice inedite aferente patrimoniului cultural al Republicii Moldova.