Conferința Științifică Națională „VALORIFICAREA ARTELOR PLASTICE ȘI ARHITECTURII NAȚIONALE – UN IMPERATIV AL VREMII”

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL STUDIUL ARTELOR

SECȚIA ARTE VIZUALE

anunță organizarea Conferinței Științifice Naționale

 „VALORIFICAREA ARTELOR PLASTICE

ȘI ARHITECTURII NAȚIONALE – UN IMPERATIV AL VREMII”

25 noiembrie, 2021, IPC, Chișinău

Manifestarea științifică este organizată în cadrul proiectului „Program de Stat 2020-2023”: Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european. La eveniment sunt invitați cercetători științifici, cadre științifico-didactice și didactice, muzeologi și artiști plastici din Republica Moldova.

Simpozionul este înscris în Registrul manifestărilor științifice planificate pentru anul 2021 din Republica Moldova.

Lucrările simpozionului vor avea loc la 25 noiembrie 2021, cu participare directă și online, în incinta Institutului Patrimoniului Cultural, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1.

Comunicările nu vor depăși 15 minute. Vă rugăm respectuos să transmiteți formularul de participare (titlurile și rezumatele comunicărilor) până pe data de 1 noiembrie 2021 la adresa: vitaliemalcoci@gmail.com.

Comunicările vor respecta tematica propusă și vor fi prezentate în limba română și rusă.

Formular de participare

  • Prenumele, numele autorului, titlul științific, afilierea instituțională
  • Titlul comunicării
  • Rezumat (1800-2000 de semne cu spații)

Informații suplimentare la adresa: vitaliemalcoci@gmail.com

 

Cu respect,

Comitetul de organizare