Conferința Științifică națională cu participare internațională: Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație. Ediția a VI-a, la 30 noiembrie 2021

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

în parteneriat cu

MUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE, DEVA, ROMÂNIA

FACULTATEA DE LITERE, UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA,

CENTRUL UNIVERSITAR NORD, BAIA MARE, ROMÂNIA

FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI  ISTORIE,  A UPS „ION CREANGĂ”

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE A USM

organizează Conferința Științifică națională cu participare internațională:

Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație. Ediția a VI-a,

Conferința se va desfășura la Chișinău, Republica Moldova,

la 30 noiembrie 2021.

Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul Programului de Stat pentru anii 2020–2023: 20.80009.1616.02 – Evoluția tradițiilor și proceselor etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale.

 

În cadrul Conferinței ne propunem să organizăm un dialog științific dintre generațiile de cercetători aflați la începutul carierei științifice și cei experimentați. Considerăm că dialogul dintre generații va duce la un schimb de cunoștințe și experiențe utile și ne va îmbogăți spiritual.

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la patrimoniul etnologic în general, valorificarea patrimoniului etnocultural în educație și în cercetare, precum și la rolul patrimoniului cultural românesc și al etniilor conlocuitoare în dezvoltarea societății.

Doritorii de a participa la conferință îi rugăm să expedieze formularul de participare  până la data de 12 noiembrie 2021, pe adresa etnologie@ich.md.

Formularul de participare:

Numele, Prenumele:

Gradul științific, afilierea instituțională:

Titlul comunicării:

Rezumatul comunicării (1900–2000 de semne cu spații):

Cinci cuvinte cheie:

Comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor.

Forma desfășurării conferinței: mixtă (cu participare directă și online)

În speranța că ne Veți onora cu prezența, Vă mulțumim anticipat.

Pentru noutăți și informații de contact accesați ich.md

Comitetul de organizare