Conferința Științifică Națională „Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale – un imperativ al vremii”

Pe 25 noiembrie 2021, Secția Arte Vizuale a Centrului Studiul Artelor al Institutul Patrimoniului Cultural a organizat, Conferința Științifică Națională „VALORIFICAREA ARTELOR PLASTICE ȘI ARHITECTURII NAȚIONALE – UN IMPERATIV AL VREMII”.

La manifestare au participat colaboratorii Centrului Studiul Artelor al IPC și invitații din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cu ocazia acestui eveniment, șeful Centrului Studiul Artelor dr. Violeta Tipa a venit cu un cuvânt de salut în adresa participanților.

La conferință au luat cuvântul 19 participanți, după care s-au desfășurat discuții în baza comunicărilor susținute.

 

Înregistrarea video:

Galerie foto: