AVIZ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A CANDIDATULUI DORINA KHALIL-BUTUCIOC

AVIZ

Institutul Patrimoniului Cultural anunţă

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN STUDIUL ARTELOR  ŞI CULTUROLOGIE

a candidatului Dorina KHALIL-BUTUCIOC

Tema tezei: DRAMATURGIA NAŢIONALĂ DIN ANII ’90 ÎN (CON)TEXTUL POSTMODERNISMULUI

Specialitatea 654.01 – Arta teatrală, coreografică.

Conducător ştiinţific:

ROȘCA-ICHIM Angelina, dr. în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Consultant ştiinţific:

CIMPOI Mihai, dr. hab. în filologie, academician, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 65.01-21-42:

  1. PRUS Elena, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, ULIM
  2. TIPA Violeta, secretar ştiinţific, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător
  3. PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător
  4. DĂNILĂ Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, AȘM
  5. GHILAȘ Ana, doctor în filologie, conferenţiar universitar
  6. COROLIOVA Elfrida, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător

Referenţi oficiali:

ȘLEAHTIȚCHI Maria, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogâlniceanu”

BOHANȚOV Alexandru, doctor în studiul artelor şi culturologie, conferențiar universitar

Susţinerea va avea loc la 09 decembrie 2021, ora 14.00, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 654.01-21-42 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural (MD–2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala 538) şi va fi transmisă online de către Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI).

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, str. Academiei 5A, MD- 2028; Chișinău, Republica Moldova și pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md

Transmisiunea online a susținerii publice

Autoreferatul

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [569.41 KB]

Teza de doctor

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.25 MB]