{:ro}Acte normative{:}{:en}Legislation{:}{:ru}Законондательство{:}

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Statutul Academiei de Ştiinte a Moldovei

Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015

REGULAMENT cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a organizaţiilor din fera ştiinţei şi inovării subordonate ei

Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice