PROIECTE / PROJECTS / ПРОЭКТЫ

Proiecte de cercetare /internaționale, implimentate de către IPC

În perioada 2020-2023

Proiecte în cadrul Programului de stat

20.80009.1606.02. Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale. Coordonator: Dr. Grădinaru Natalia.

20.80009.1606.12. Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european. Coordonator: Dr. hab. Ghilaș Victor

 

Proiect în cadrul expresiilor de interes din „Oferta de solutii privind promovarea conceptului de Stiinta deschisa si dezvoltarea tehnologiilor digitale in domeniile cercetarii si inovarii” (2021-2022)

21.70086.8ȘD. Arhiva etnografică digitală cu acces deschis – prezervarea și valorificarea tradiției pentru dezvoltare durabilă. Coordonator: dr. Duminică Ion

 

în perioada 2017-2019.

Proiecte instituționale de cercetări fundamentale

Arheologie 2015-2019 15.817.06.02F. Structuri şi interferenţe culturale în spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă. Director de proiect: dr. hab. Oleg Levițchi.
Etnologie 2015-2019 15.817.06.03F. Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova, 2015-2018. Director de proiect: dr. Svetlana Procop.
Studiul Artelor 2015-2019 15.817.06.01F Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor. Director de proiect: dr. hab. Tudor Stavilă.
Proiect în cadrul programului de stat
Studiul Artelor

Arheologie Etnologie

2018-2019 Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Dr. hab. Ghilaș Victor
Proiecte internaţionale
Etnologie

 

2017

 

Proiectul „Conferinţa ştiinţifică internaţională «Patrimoniul etnologic: concepţii, tendinţe şi abordări»”/ «Международная научная конференция: Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы». Contractul 19din 02.05.2017, finanțat de către Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств. Director de proiect: dr. hab. Victor Ghilaș (2017).
Etnologie 2017 16:80013 16.06.01/ERA.Net: Proiectul ”Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” („Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”. Director: dr. Caunenco Irina.
Studiul artelor și Etnologie

 

2018 Saving the folkloric archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova finanțat de British Library în cadrul Endangered Archives Programme). Director de proiect: dr. hab. Victor Ghilaș.
Etnologie  

2019

„Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații și a societății civile”. Proiect finanțat de către MPRP. Contract nr. 1. Director de proiect: dr. Adrian Dolghi
Proiecte pentru tineri cercetători
Etnologie 2016-2017 „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii”. Codul proectului: 16.819.06.13F. Director proiect: Ivan Duminică.
Studiul artelor 2018-2019 Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație. Director de proiect. Dr. Procop Natalia

 


Proiecte implementate în anul 2016
:

3 proiecte științifice instituționale fundamentale, preconizate pentru perioada 2015–2018:

15.817.06.02F „Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă” (director de proiect dr. hab. O. Leviţki)

15.817.06.01F „Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor” (director de proiect dr. hab. T. Stavilă)

14.06.199F „Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova” (director de proiect dr. S. Procop).

proiectul tinerilor cercetători 16.819.06.13F „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii (director de proiect dr. Ivan Duminica),

proiectul internațional 16:80013 16.06.01/ERA.Net: „Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” / „Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte” (director de proiect dr. I. Caunenco)

proiectul interstatal U1-1/1171/12.05.2016 „Patrimoniul cultural-istoric al comunei Crihana Veche: cercetare, conservare, valorificare şi promovare” (director de proiect drd. I Ciobanu).

 

Proiecte instituţionale, 2010-2014:

11.817.07.18F. Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european: cercetare, valorificare. Cond. – dr. hab. Stavilă T.
11.817.07.19F. Dimensiunea europeană a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova. Cond. – dr. hab. Leviţki O.
11.817.07.20F. Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova. Cond. – dr. Procop S.

Proiect pentru tinerii cercetători, 2014-2015:
14.819.06.02.F. Cercetarea necropolei creştine de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc. Cond. – dr. Ion Ursu.