ACTE NORMATIVE

Acte normative naționale

CODUL CU PRIVIRE LA ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE AL REPUBLICII MOLDOVA

HG nr. 832/2020 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia 

HG Nr. 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

HG nr.53/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării 

HG Nr.497/2019 сu privire la aprobarea Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice 

HG  nr.499/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat 

HG Nr. 1231 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Regulamente aprobate de ANACEC

CADRUL GENERAL PENTRU EVALUARE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE

PROGRAMELE DE DOCTORAT / POSTDOCTORAT

CONFERIREA/CONFIRMAREA TITLURILOR DE DOCTOR ŞI DOCTOR HABILITAT

CONFERIREA/CONFIRMAREA TITLURILOR DE CONFERENŢIAR ŞI PROFESOR

APROBAREA CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA ACTELOR OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE

EVALUAREA/CLASIFICAREA REVISTELOR ŞI MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

ETICA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ

ACTIVITATEA COMISIILOR DE PROFIL/EXPERTIZĂ

ACTE NORMATIVE INTERNAŢIONALE

Acte normative interne

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituției Publice Institutul Patrimoniului Cultural

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural

Codul de etică și deontologie profesională a personalului științific ce activează în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ 2022