Secţia Minorităţi Etnice

Secţia Minorităţi Etnice include Sectoarele şi Grupele:

  • Etnologia Ucrainenilor.
  • Etnologia Ruşilor.
  • Etnologia Găgăuzilor.
  • Etnologia Bulgarilor.
  • Etnologia Evreilor.
  • Etnologia Romilor.

Şef al Secţiei –  Dr. Ion DUMINICA.

Succintă istorie a Secţiei Minorităţi Etnice

Şef al Secţiei – Dr. Ion DUMINICA – doctor în politologie, specialist în istorie şi etnologie.
Secţia „Minorităţi Etnice” a fost creată la 09 august 2006 în cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, după reorganizarea prin contopire a 3 instituţii ştiinţifice de profil academic: Institutul de Cercetări Interetnice, Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul Studiul Artelor (în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”). Direcţia dată a fost fondată ca instituţie ştiinţifică academică pentru cercetarea diverselor aspecte legate de istoria şi tradiţiile culturale ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova (de la prima lor atestare până în prezent). Astfel pentru prima dată în is¬toria Moldovei a fost iniţiată o subdiviziune ştiinţifică spe¬cială, predestinată să efectueze investigaţii în domeniului Etnologiei, prin prisma studierii multilaterale a culturii imateriale şi patrimoniului etnografic mobil al comunităţilor etnice conlocuitoare din Republica Moldova: ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, romi, evrei.
Secţia „Minorităţi etnice” a acordat în ultimii ani o atenţie sporită cercetării proceselor de interferenţe etnoculturale din spaţiul est, central şi sud-est european şi aspectelor etnoistorice, etnopsihologice, etnosociale, etnolingvistice ale comunităţilor etnice conlocuitoare, aportului cultural al minorităţilor etnice la conservarea şi promovarea patrimoniului etnografic al Republicii Moldova. În baza cercetărilor etnografice de teren şi analizei interdisciplinare a materialelor ştiinţifice cu caracter etnologic, colaboratorii ştiinţifici ai Secţiei „Minorităţi etnice” au obţinut rezultate esenţiale noi privitor la studierea originii, evoluţiei istorice, tradiţiilor, culturii materiale şi imateriale ale comunităţilor etnice conlocuitoare din Republica Moldova: ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, romi, evrei.
Misiunea Secţiei „Minorităţi etnice” constă în efectuarea cercetărilor teoretice şi elaborarea recomandărilor practice pentru fundamentarea ştiinţifică a politicilor statului în domeniul politicii naţionale şi conservării patrimoniului etnografic mobil şi imaterial al Republicii Moldova prezent în comunităţile etnice conlocuitoare.
Actualitatea teoretică. Cercetările etnologice efectuate până în prezent au demonstrat că teritoriul Pruto-nistrean a constituit zonă de interferenţe şi confluenţe culturale şi demografice între elementele locale şi curentele cultural-istorice est, central şi sud-est europene. Elucidarea comprehensivă a acestor procese în spaţiul Pruto-nistrean, caracterul şi consecinţele lor etnoculturale vor completa imaginea istorico-culturală europeană a Republicii Moldova.
Actualitatea practică. În condiţiile aspiraţiilor proeuropene a Republicii Moldova, este necesară estimarea capacităţii de integrare a ţării în spaţiul multicultural european. Rezultatele cercetărilor etnologice contribuie la fundamentarea ştiinţifică a politicilor de stat în domeniul etnocultural, la fortificarea spiritului identitar naţional şi european a cetăţenilor Republicii Moldova.