Institutul Patrimoniului Cultural a facut totalurile pentru anul 2016

Colectivul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei aduce la cunoștință opiniei publice totalurile cercetărilor științifice pentru anul 2016.

Rezultatele sunt prezentate sub formă rezumativă în raportul de mai jos