Secția Probleme Generale ale Etnografiei

Secția Probleme Generale ale Etnografiei include sectoarele:

  • Etnologia moldovenilor.
  • Relații interetnice.

Şef al Secţiei –  Dr. Natalia GRĂDINARU.

Succintă istorie a Secţiei Probleme generale ale etnografiei

Cercetările etnografice în spaţiul actualei Republici Moldova au o istorie impunătoare, îndelungată şi interesantă. Este suficient să ne referim la lucrările lui Dimitrie Cantemir, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Alecu Russo, Alexei Mateevici, la investigaţiile expediţiei conduse de profesor, academician Dimitrie Gusti (organizată de către Institutul Social Român din Basarabia), la materialele deosebit de valoroase publicate în presa din deferite perioade istorice. Totuşi, ca structură instituţională academică, Sectorul de etnologie a moldovenilor îşi are începuturile în Sectorul de Etnografie şi Studiul Artelor, organizat în anul 1961 în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe din RSSM. Mai târziu, câteva sectoare, inclusiv Sectorul de Etnografie şi Studiul Artelor, se separă de institutul în care s-au constituit. Pe baza acestora, la care mai aderă unele sectoare, desprinse din Institutul de Limbă şi Literatură, este fondată Secţia de Etnografie şi Studiul Artelor, unitate ştiinţifică independentă cu statut de institut al Academiei de Ştiinţe din RSSM. O perioadă relativ îndelungată, Secţia de Etnografie şi Studiul Artelor a fost dirijată de către prestigiosul etnograf şi talentatul organizator al ştiinţei, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe, profesor Valentin Zelenciuc. Strategia bună de organizare a investigaţiilor ştiinţifice şi de pregătire a cadrelor a asigurat succesul instituţiei, fiind iniţiate în continuu noi direcţii de cercetare. Astfel, în anul 1991, pe baza Secţiei de Etnografie şi Studiul Artelor s-au constituit institute: Institutul de Etnografie şi Folclor, Institutul de Arheologie şi Istorie Veche, Institutul Studiul Artelor. La 6 noiembrie 1998, Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe, la recomandarea Prezidiului Academiei de Ştiinţe, a luat decizia de a diviza Institutul de Etnografie şi Folclor. În consecinţă, sectoarele de etnografie au fost comasate în două secţii: „Probleme generale ale etnografiei” şi „Studierea meşteşugurilor populare artistice „, care la 1 aprilie 1999 au intrat în componenţa Institutului de Arheologie şi Etnografie. Sectoarele de folclor literar şi de folclor muzical au devenit parte integrantă a Institutului de Literatură şi Folclor. Ca urmare, cercetarea fundamentală în domeniul etnologiei a fost din nou divizată. La 9 august 2006, Secţia „Probleme generale ale etnografiei” a fost reorganizată în actualul sector de „Etnologie a moldovenilor” care împreună cu sectorul „Relaţii interetnice” constituie o nouă secţie cu acelaşi generic „Probleme generale ale etnografiei”. Secţia „Studierea meşteşugurilor populare artistice” a fost transferată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Secţia „Probleme generale ale etnografiei”, în noua sa formulă, reprezintă una din componentele Centrului de Etnologie a Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.
Cercetătorii Secţiei „Probleme generale ale etnografiei” a Centrului de Etnologie al IPC al AŞM au efectuat investigaţii etnologice în domeniul istoriei, tradiţiilor, a etnodemografiei, etnopsihologiei, etnoistoriei atât a moldovenilor, cât şi a minorităţilor naţionale din Republica Moldova în contextul relaţiilor interetnice şi interferenţelor etnoculturale în procesul de integrare europeană. În ultimii ani o contribuţie importantă şi actuală a fost acordată studierii diferitor aspecte ale culturii tradiţionale şi a valorificării patrimoniului cultural. Unele din cercetări poartă caracter profund fundamental, dar în aceeaşi măsură şi aplicativ. Cercetările reprezintă investigaţii ştiinţifice interdisciplinare, realizate pe diverse surse şi metodologii ştiinţifice contemporane. Rezultatele obţinute de către cercetătorii Secţiei „Probleme generale ale etnografiei” în perioada dată constituie un suport ştiinţific important şi valoros pentru evoluţia ştiinţei etnologice autohtone. Ele au fost prezentate şi discutate la un şir de foruri naţionale şi internaţionale (Moldova, Ucraina, Rusia, România, Franţa), fapt care confirmă veridicitatea şi valoarea ştiinţifică a investigaţiilor. În Secţie se efectuează un lucru meritoriu de creşterea cadrelor tinere. Recent au fost susţinute cu succes tezele de doctorat a domnişoarelor N. Ivanova, şi N. Duşacova, L. Prisac. În momentul de faţă pregătesc lucrări de doctorat V. Chirtoagă, R. Osadci, N. Grădinaru, L. Fulea L. Moisei, C. Cotoman, V. Cerlat, I. Duşacova. De asemenea, este necesar de menţionat că lucrările publicate în ultimii ani constituie un suport substanţial atât pentru cercetătorii şi practicienii în domeniul artei tradiţionale, cât şi pentru profesori universitari, emisiuni televizate etc.

În anul 2013 colaboratorii Centrului de Etnologie al IPC al AŞM au efectuat investigaţiile etnologice în domeniul istoriei, tradiţiilor şi culturii comunităţilor etnice din Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană. A fost realizată o contribuţie la studierea unui set întreg de probleme actuale în domeniul umanistic şi etnologic, în domeniile: etnodemografiei, etnopsihologiei, etnoistoriei atât a moldovenilor, cât şi a minorităţilor naţionale din Republica Moldova în contextul relaţiilor interetnice şi interferenţelor etnoculturale în procesul de integrare europeană.

Monografii, anuare, articole, publicații (etnologie) / Relatii interetnice