Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea publică a tezei de doctor în arhitectură cu titlul: „Politica de stat în urbanismul și arhitectura Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (1944–1955)”

Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 651.02–24–106 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural pentru susţinerea publică a tezei de doctor în arhitectură cu titlul: „POLITICARead More

Cercetătorii de la Institutul Patrimoniului Cultural – participanți la atelierul de instruire ,,Implicarea comunităților locale în planificarea și implimentarea măsurilor de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial în Republica Moldova”.

În perioada 3-6 iunie 2024, colaboratorii Institutului Patrimoniului Cultural – Natalia Grădinaru, dr., secretar științific al IPC, domeniu de specialitate: etnologie; Valentin Arapu, dr., șefRead More

Loading Image