Raportul privind activitatea științifică și inovațională a IPC în prima jumătate a anului 2017

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM aduce la cunoștință opiniei publice Raportul privind activitatea științifică și inovațională în prima jumătate a anului 2017