Театр, Классика, Стиль

În baza cercetării studiilor de estetică, teoria teatrului, culturologie, autoarea propune o analiză a stilului spectacolului teatral în evoluţie istorică. Interpretarea din perspectiva studiului baletuluiRead More

Icoana basarabeană din secolul XIX

Problema abordată ţine preponderent de istoria fenomenului în cauză, care ne familiarizează cu icoana naţională din cea mai tardivă perioadă a evoluţiei sale. În elaborareaRead More