{:en}Archaeological Center{:}{:ro}Centrul de Arheologie{:}{:ru}Центр Археологии{:}

levitki

Director Centrul Arheologie
dr. hab. Oleg Leviţki
tel. 022 26-09-59

Direcţia generală de cercetare – Geneza şi evoluţia comunităţilor culturale din spaţiul Carpato-Nistrean din perioadele: preistorie – antică.

Centru arheologie este divizat în secţii:

Sub egida Centrului Arheologie se editează Revista ştiinţifică arheologică

Monografii, anuare, articole, publicații