SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE ETNOLOGIE: TRADIȚII ȘI PROCESE ETNICE LA A DOUA EDIȚIE

La data de 30 martie 2021, în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, s-a desfășurat Simpozionul Internațional de Etnologie: Tradiții și procese etnice, ediția a II-a, consacrată aniversării a 115 ani de la nașterea sociologului, etnografului și folcloristului basarabean Petre Ștefănucă. Reuniunea a avut ca obiectiv principal omagierea memoriei remarcabilului cercetător Petre V. Ștefănucă, personalitate de primă mărime în ştiinţa şi cultura basarabeană interbelică, cu o contribuţie originală la studiul folclorului basarabean. Un alt obiectiv al Simpozionului l-a constitutuit și valorificarea, promovarea patrimoniului cultural national/ international și a tradițiilor etniilor conlocuitoare.

Simpozionul a reunit oameni de știință, cercetători cu reputație din mai multe instituții de cercetare și învățământ superior atât din țară, cât și de peste hotare. Manifestarea științifică a constituit un bun prilej de comunicare între cercetători și schimb de idei și experiență acumulate, dar și a rezultatelor cercetărilor realizate în acest an.

Sesiunea plenară a Simpozionului a fost deschisă de către directorul Institutului Patrimoniului Cultural (în continuare IPC), dr. hab. Victor GHILAȘ. Domnia sa a salutat partenerii și participanții la reuniune și le-a multumit pentru că au dat curs invitației de a participa cu comunicări în cadrul Simpozionului. Cu un mesaj de salut din partea IPC a venit directorul adjunct al instituției, dr. Adrian DOLGHI. Dumnealui a menționat că simpozionul este un omagiu adus renumitului savant și patriot, etnologului Petre V. Ștefănucă și are ca scop principal stabilirea dialogului științific și a schimbului de idei între cercetători, dar și deschiderea de noi orizonturi de cunoaștere ca urmare a trasării noilor idei, ce vor fi enunțate în cadrul dezbaterilor.

Mesaje de salut din partea partenerilor Simpozionului au fost transmise de către: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr., vicerector pe știință și relații internaționale la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Andrei PROHIN, dr. secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Dumitru-Cătălin ROGOJANU, cercetător științific III, dr. hab. (Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, România/ Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș), Natalia LAZAR, dr. (Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de litere) și  Anna SCRIPNIC, academician, Directorul Institutului de Studiul Artelor, Folcloristică și Etnologie a Academiei Naționale de Științe din Ucraina (mesajul a fost vocalizat de către doctorandul doamnei academician, Olexandr Golovco).

Atenția participanților la plenară a fost captată de diversitatea și actualitatea rapoartelor științifice prezentate de cercetători cu renume din țară și de peste hotare (dr. hab. Elena PLOȘNIȚĂ, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, dr. Ludmila CHICIUC, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, dr. Ana GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural, dr. Natalia LAZAR, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, dr. Lilia SAGHITOVA, Institutul de Istorie „Ș. Mardajan” al Academiei de Științe din Republica Tatarstan), reprezentanți ai instituțiilor cu care IPC are acorduri de colaborare.

Imediat după ședința plenară, cercetătorii s-au întrunit în patru grupuri de lucru, pentru a-și prezenta comunicările în cadrul secțiunilor: Patrimoniul etnocultural reflectat în surse scrise și în artă, Cultura tradițională: arhaism și actualitate, Concepte și imaginar în cultura tradițională, Tradiții și obiceiuri: istorie și contemporaneitate, Procese etnice, etnosociale și etnodemografice: istorie, prezent, perspectivă.

Simpozionul s-a regăsit în lista evenimentelor științifice programate de către Institutul Patrimoniului Cultural și Registrul național al manifestărilor științifice planificate pentru anul 2021 și a constituit unul din obiectivele Proiectului de cercetare „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale” (2020–2023),desfășurat în cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural.

În cele patru secțiuni, care au întrunit domeniile de cercetare ale Centrului de Etnologie al IPC, au fost prezentate 60 de rapoarte, în baza cărora au fost inițiate discuții substanțiale și formulate propuneri pentru activitatea de cercetare și inovare, precum și managementul cercetării.

Cu siguranță, reuniunea a însemnat o etapă nouă în cercetare și diseminarea rezultatelor științifice, care a determinat deschiderea necesară spre cunoașterea și aprofundarea problemelor fundamentale ale culturii populare, proceselor etnice și patrimoniului cultural național.

Comitetul de organizare