Artele plastice din Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 1940-2000

arte plastice 1940-2000
Monografia face referinţă la tematica şi specificul operelor de artă create în două perioade diferite ale artelor naţionale: etapa postbelică şi arta angajată a „realismului socialist” şi modificările intervenite după anii 1990, graţie influenţelor unor asemenea maeştri, ca I. Vieru, M. Grecu, V. Rusu-Ciobanu ş.a., care au condiţionat şi stimulat apariţia unei tinere generaţii (A. Sârbu, D. Peicev, A. Mudrea, M. Ţăruş).

Autorul lucrării: Rocaciuc V. dr. în studiul artelor