IACOV COPANSCHI (1930-2006)

Безымянный
Cercetător ştiinţific principal, doctor habilitat în istorie, profesorul universitar, specialist de talie mondială în domeniul istoriei universale. Şef de Sector la Institutul de Istorie (1987–1991). Şef Sectorului de Iudaică al Institutului de Cercetări Interetnice al AŞM (1993-2002). Pe parcursul activităţii ştiinţifice a publicat peste 275 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 13 monografii şi culegeri, în care sunt cercetate multiple probleme privind trecutul şi viaţa social-politică a evreilor din Moldova în perioada interbelică şi contemporană. În numeroase studii publicate pentru prima dată au fost investigate probleme ale mişcării internaţionale contra politicii antisemite ţariste de la începutul secolului XX până în perioada de renaştere a culturii naţionale evreieşti din Republica Moldova. Meritele doctorului habilitat Ia. Copanschii au fost apreciate de către Comunitatea Ştiinţifică şi de Conducerea ţării. I s-a decernat Ordinul „Gloria Muncii” (2004), Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe (1972).
Scrieri alese: monografia individuală „Благотворительные организации евреев Бессарабии в межвоенный период 1918-1940 гг.». Chişinău: Pontos, 2002.
Scrieri alese: culegerea de documente şi materiale «Кишиневский погром 1903 года». Chişinău, Ruxandra, 2000.
Scrieri alese: Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918—1940 гг). Chişinău: Stratum, 2008.
Scrieri alese: Джойнт в Бессарабии: страницы истории. Chişinău: Liga, 1994.
Scrieri alese: Исторические портреты (исторические портреты видных деятелей еврейского движения в Бессарабии и Молдавии ХХ века). Chişinău — Tel Aviv: Beit Nelly Media, 2010.