Mihai Volontir, seria Personalităţi notorii

mihai volontir
Monografia înserează pagini din creaţia talentatului actor de teatru şi de cinema, Artist al Poporului şi Doctor Honoris Cauza al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Reflectată sub diverse aspecte monografia este una dintre cele mai consistente surse de cunoaştere a căii de creaţie, deloc uşoară a unei personalităţi care a configurat artele audiovizuale în teatrul şi cinematografia moldovenească contemporană fiind etalonul şi reprezentantul cel mai de vază din capitala nordică a republicii, Bălţul.

Autorii lucrării: A.-M. Plămădeală, dr.hab., D. Olărescu, dr