Театр, Классика, Стиль

teatr clasika stili
În baza cercetării studiilor de estetică, teoria teatrului, culturologie, autoarea propune o analiză a stilului spectacolului teatral în evoluţie istorică. Interpretarea din perspectiva studiului baletului clasic şi a montărilor dramatice din literatura clasică în teatrele moldoveneşti din anii ’90 ai sec. XX au permis relevarea unor trăsături specifice în dezvoltarea artei teatrale din Republica Moldova la finele secolului.

Autor- Elfrida Coroliova, dr.