REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. XI–XII. CHIŞINĂU, 2012

Revista 11-12
Cu numărul de faţă ”Revista de Etnologie şi Culturologie” din nou intră în lista publicaţiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Este un moment mult aşteptat de către comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotarele ei. Preocupările ştiinţifice ale Centrului de Etnologie se efectuează sub diverse aspecte. Ele nu au o valoare în sine, ci una funcţională, determinată de cercetări în profunzime a fenomenelor socioculturale şi etnice. Revista îşi deschide paginile cu diverse lucrări ştiinţifice şi publicistice: articole, comunicări, recenzii, o monografie. În lucrările publicate autorii pun accentul pe actu-alitatea problemei cercetate. Cuprinsul Revistei se înscrie în sfera cercetărilor actuale, contemporane, prin încercări vădite de a evidenţia sensuri şi semnificaţii inedite ale fenomenelor investigate. Prin temele selectate şi prin analizele întreprinse asupra domeniilor fundamentale – etnologie, culturologie, antropologie culturală şi sociologie, etnosociologie, psihologie socială, etnolingvistică etc. autorii dezvoltă problematica cercetărilor multidisciplinare de durată. Panorama interesului ştiinţific din acest volum trece prin labirintul ştiinţelor adiacente ca model epistemologic, care înaintează noi procedee şi metode întru argumentări ştiinţifice bazate pe pluralismul metodologic. În lucrările publicate regruparea componentelor etnoculturale ne indică şi o ierarhie posibilă a valorilor naţionale şi că acestea n-au rămas izolate de fluxul civilizaţiei moderne, au devenit apropiate pentru înţelegerea proceselor ştiinţifice în perspectivă. Conţinutul volumului include o cercetare monografică a fenomenului migraţional rural gender, care are o semnificaţie etnologică, antropologică şi sociologică. Abordarea metodologică este rezumată de materiale (informaţii) de pe teren. În lucrare ipotezele explicative şi descriptive sunt direcţionate către abordări de gender migraţional rural, care constituie un specific al sistemului ştiinţific gender şi formează o gamă de probleme, modele, strategii, de concepte. Prin urmare, întreaga lucrare monografică argumentează ipoteza generală – etnologia şi antropologia socială şi culturală în cer-cetarea fenomenului migraţional rural gender, justifica paradigme coerente de gândire, comportament şi acţiune. Perspectiva, pe care o deschide contribuţia cercetătorilor în privinţa tematicii alese din acest volum este valabilă, adeverindu-se şi conformându-se unui larg câmp de obiective ştiinţifice de valoare naţională. Lucrarea de faţă încearcă să definească sinteze, viziuni de ansamblu, să evidenţieze tendinţele de coerentă şi de convergenţă a noţiunilor, a cunoaşterii epistemice în scopul abordărilor holiste cu trecere către o etnologie definită într-un context sociocultural şi geografic, multietnic şi multifuncţional.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. XI–XII. CHIŞINĂU, 2012 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]