REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. IX–X. CHIŞINĂU, 2011

Revista 9-10
În volumul de faţă al Revistei sunt prezentate materiale şi studii din domeniul etnologiei şi cercetărilor interetnice sub aspect istorico-etnologic, etnografic, li-terar, lingvistic şi studiul artelor, care constituie rezultatul cercetărilor ştiinţifice în anul 2011. Subiectele propuse sunt investigate în contextul proceselor istorice, etnologice, lingvistice şi culturale, care au marcat dezvoltarea populaţiei băştinaşe şi a etniilor conlocuitoare din Republica Moldova. La fel sunt prezentate şi diverse materiale care reflectă activitatea ştiinţifică a Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. În rubricile «Recenzii» sunt publicate articole şi avize la lucrările şi monografiile editate de către cercetătorii al Centrului. Între autorii revistei sunt: Аbacumova-Zabunova N. (IPC), Arnaut T., Borşevski А. (IPC), Bejan-Volc Iu. (IPC), Bessonov N. (Rusia, Moscova), Cara N. (IPC), Caunenco I. (IPC), Caunova N. (IPC), Cerlat R. (IPC), Cimpoeş L. (IPC), Covalov A. (IPC), Cvilincova E. (IPC), Damian V. (IPC), Derlicki J. (Polonia, Varşovia), Drumеa L. (IPC), Duminica Ion (IPC), Duminica Ivan (Bulgaria, Veliko-Târnovo), Duşacova N. (IPC), Felcher А. (IPC), Filipova M. (Ucraina, Odesa), Galuşcenco О. (IPC),Garusova O. (IPC), Guboglo M. (Rusia, Moscova), Ivanova N. (IPC), Macovei T. (IPC), Moisei L. (IPC), Nicoglo D. (IPC), Orlova T. (IPC), Prigarin А. (Ucraina, Odesa), Procop S. (IPC), Sîrf V. (IPC), Soroceanu Е. (IPC), Stepanov V. (IPC), Şişcan C. (IPC), Şofransky Z. (IPC), Ştirbu A. (IPC), Ţaralungă A. (IPC), Zaicovschi T. (IPC), Zinevici N. (Ucraina, Kiev).

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. IX–X. CHIŞINĂU, 2011 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]