REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE №15, 16, 2014

Revista de Etnologie şi Culturologie № 15, 2014

Coperta_REVISTA ETNOLOGIE_TIPAREdiția de față este dedicată aniversării a 20 de ani de la debutul cercetărilor asupra comunității evreilor din Republica Moldova, care au fost realizate în cadrul grupului „Etnologia evreilor” al Centrului de Etnologie al IPC al AŞM. Volumul începe cu un articol al colegiului redacțional dedicat lui Iacov Copanschii, care în perioada 1994–2006 a fost șef al grupului „Etnologia evreilor”. Istoriei acestei subdiviziuni științifice îi sunt dedicate trei articole: al dr. V. Damian, care a relatat despre dezvoltarea subdiviziunii pe parcursul ultimilor 20 de ani, al colegiului redacțional, care face cunoștință publicului cu cărțile pe care le-au editat iudaiștii de la noi şi rapoarte privind conferințe și expedițiile de teren desfășurate de cercetătorii grupului, care sunt însoțite de diferite fotografii și documente. La capitolul „Etnologie” sunt plasate articolele lui V. Stepanov despre viziunile scriitorului și etnologului A. Afanasiev-Ciujbinskii referitoare la evrei în perioada expediției etnografice în Basarabia. J. Cușnir, D. Gagauz, V. Sîrf prezintă motivele evreiești reflectate în creația prozaică muzical-instrumentală a găgăuzilor din Basarabia și în nuvelele scriitorilor de origine evreiască. L. Condraticova discută despre arta giuvaiergească care a fost profesată de bijutierii evrei. O altă rubrică – „Culturologie” cuprinde articolele lui A. Moscaliuc, T. Nesterov și E. Musteață despre contribuția arhitecturală și grafică a evreilor din Basarabia. Capitolul „Cercetări etnoistorice și etnosociale” include articolele lui A. Emilciuc, A. Lisnic, D. Sheveliov și N. Cara, care abordează diferite aspecte istorice și sociale a comunității evreiești de la noi din ultimile două secole. În rubrica „Personalități” sunt incluse articolele I. Șihova despre filologul R. Kleiman și a lui V. Chiseliță despre muzicianul și lăutarul M. Lemisch. La capitolul „Comunicări”, M. Cegodaeva prezintă creația literară a lui M. Gherșenzon, E. Bric prezintă date despre fizicianul B. Covarscaia, iar I. Alenin face cunoștință cititorilor cu contele S. Urusov, care a lăsat în urma sa cartea despre comunitatea evreiască din Basarabia din prima jumătate a sec. al XX-lea. S. Bacalov introduce în circuitul științific documente inedite despre comunitatea evreiască în satele basarabene ale regiunii Nistrului de Jos în anii 20 ai sec. al XIX-lea. În rubrica „Recenzii” C. Șișcan prezintă şi analizează cartea lui A. Vasserman „Moi lyubimyi korol’ Karol II”, Iu. Bejan-Volc recenzează cartea S. Procop „Osobennosti russkoi sostavlyayushei literaturnogo processa Moldovy vtoroi poloviny XX v.”. În rubrica „Jubilee” sunt omagiați A. Țarălungă și O. Garusova, iar în rubrica „În memoriam” sunt comemorate Z. Stolear și I. Anțupov.

Revista de Etnologie şi Culturologie № 16, 2014.

În volumul de faţă al revistei sunt prezentate materiale din domeniul etnologiei şi cercetări interdisciplinare, principala tematică a cărora ţine de alimentaţia tradiţională. Aceste articolele sunt grupate într-o rubrică specială, iar printre autori se numără D. Nicoglo, E. Sorocianu, E. Cojuhari, E. Cvilincova, I. Şihova, L. Fulea (Republica Moldova); G. Grigorov, E. Vodincear, P. Hristov (Bulgaria) A. Frolova; G. Macarova, V. Lipinskaia, T. Voronina, O. Savostianova (Rusia) şi A. Kojoleanko (Ucraina). Autorii au analizat specificul bucătăriei tradiţionale la moldoveni, bulgari, găgăuzi, ruşi, ucraineni şi tătari. În rubrica „Etnologie” Iu. Bejan-Volc a cercetat dezvoltarea istorico-culturală a s. Molovata, r-l Dubăsari; L. Drumea şi T. Zaicovschi au analizat obiceiurile nupţiale ale credincioşilor de rit vechi, ce locuiesc în satele ruseşti din Republica Moldova; Z. Şofransky şi L. Moisei au abordat imaginea pomului vieţii din punct de vedere etnografic, istoric, mitologic şi simbolic. În articolului său S. Procop încearcă să identifice în creaţia scriitorului şi etnograful rus V. Dali, lucrări în care este prezentat aşa numitul specific „ţigănesc şi evreiesc”. Iv. Duminica publică un document de arhivă inedit referitor la averea mitropolitului de Silistra Antim, care a decedat în 1836 în Basarabia. Cercetătoarea L. Condraticova vine cu informaţii noi privind obiectele din metale nobile şi comune lucrate de meşteri autohtoni în tehnica forjării metalului. G. Lesnikova a investigat ritualul „Capra” din timpul sărbătorilor de Crăciun, care este răspândit în sudul Basarabiei. Capitolul „Pagina tânărului istoric” conţine articolul I. Duşacova, care abordează problema de aplicare a metodelor de analiză a mass-mediei într-o cercetare etnologică. În rubrica „Recenzii” D. Nicoglo prezintă cartea S. Procop „Osobennosti russkoi sostavlyayushei literaturnogo processa Moldovy vtoroi poloviny XX v.” (Chişinău, 2014, 208 p.), iar V. Stepanov a recenzat monografia lui M. Guboglo „Antropologiya povsednevnosti” (Moskva, 2013, 752 p.). În rubrica „În Memoriam” S. Procop aminteşte despre academicianul C. Popovici, care în anul 2014 ar fi împlinit 90 de ani. În revistă este publicată şi monografia lui V. Chiseliţă „Genurile muzicii populare instrumentale de dans din Moldova/Basarabia şi Nordul Bucovinei. Inovaţie şi dialog european în epoca modernă. Etnomuzicologie” (Chişinău, 2014, 56 p.).

Cu siguranță această revistă va avea un impact științific pozitiv în rândul celor interesați de tematicile abordate.