SEMINAR METODOLOGIC

SCRISOARE INFORMATIVĂ

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL DE ETNOLOGIE

organizează la dată de 31 martie 2015

seminarul metodologic 

  ”SCHIMBĂRILE ETNOSOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA:

PERCEPERE, CONŞTIENTIZARE, INTERPRETARE”

Programul seminarului metodologic include următoarele direcţii:

  • Perceperea proceselor de transformare în societate de către reprezentanţii diferitor grupuri entice.
  • Cultura ca un important potenţial de integrare a persoanei în societatea în schimbare.
  • Rolul sistemului educaţional în procesul transmiterii construcţiilor etnoculturale şi sociale între generaţii.

Scopul principal al seminarului metodologic constă în reflexia comună privind starea actuală a problemelor identităţii sociale, proceselor de transformare a structurii etnoculturale din societate, rolul culturii şi instituţiilor sociale în soluţionarea provocărilor sociale contemporane.

La seminarul metodologic sunt invitaţi: cercetători ştiinţifici, lectori, doctoranzi, masteranzi.

 Seminarul se va desfăşura pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1, etajul 4, bir. 408. Începutul seminarului la orele 12.00