Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 651.01

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil
la specialitatea 651.01 – Teoria si istoria artelor plastice din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.

Tema tezei: Grafica de șevalet în artele plastice din Republica Moldova.

Pretendent: Tatiana Rășchitor.

Conducător științific: Tudor Stavilă, doctor habilitat, profesor cercetător.

Ședința SSP va avea loc în data de 4 iulie 2017, ora 14.00, Sala Argintie (AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1)