APARIȚII EDITOARIALE ALE IPC ÎN ANUL 2017: 1 Atlas Enciclopedic; 5 lucrări didactice naţionale

1 Atlas Enciclopedic:

DOLGHI, A.; FELEA, A. Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918). Chișinău: S.n., 2017. 144 p.
Atlasul etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812–1918) acoperă un gol existent în ştiinţa istorică din Republica Moldova, oferind o sinteză cartografică asupra istoriei Basarabiei in anii 1812-1918 şi a politicilor Imperiului Rus. Atlasul elucidează cartografic şi sub aspect etnoistoric evoluţia Basarabiei sub ocupaţia ţaristă şi în timpul Republicii Democratice Moldoveneşti. Hărţile elaborate, textele analitice precum şi materialul statistic şi ilustrativ propus reflectă specificul relaţiilor interetnice în Basarabia în sec. XIX, evoluţia etno-demografică, socioeconomică şi administrativ-teritorială a Basarabiei în contextul rivalităţilor dintre marile imperii din estul Europei şi în condiţiile regimului de ocupaţie ţarist.

 

lucrări didactice naţionale:

  ДЕМИРЕВА, К.; КАРА, Н.; ВЪЛСЕВА, Н. Български език за 4 клас. Ch.: Cartier, 2017. 296 p.

ДЕМИРЕВА, К.; РАЦЕЕВА, Е.; КАРА, Н. Български език и литература за 6 клас. Ch.: Cartier, 2017. 256 p.
  FABIAN, D.; DUMINICA, Ivan (coordonatori). Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educaţia tinerei generaţii. Compendiu. Ch.: Tipografia „Notograf Prim”, 2017. 245 p.
  КОЖУХАР, К.; ЛЮШНІВСЬКА, А.; НІКІТЧЕНКО, А. Українська мова і літературне читання. Підручник для 4 класу. Сh.: Ştiinţa, 2017. 304 p.
  КОЖУХАР, К.; ТУНИЦЬКА, М.; НІКІТЧЕНКО, А.; РОКІЦЬКА, Л. Українська мова і література. Підручник для 6 класу. Ch.: Ştiinţa, 2017. 320 р.