Masa rotundă „Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naştere”

Pe data de 6 mai 2021, Institutul Patrimoniului Cultural (IPC), în colaborare cu Academia de Ştiințe a Moldivei (AȘM), a organizat masa rotundă aniversară cu genericul „Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naştere”. Evenimentul s-a desfăşurat în format mixt, cu prezenţă fizică (în Sala Azurie a AŞM) şi online.

Întrunirea a fost deschisă de directorul IPC, dr. hab. Victor Ghilaş. Cu mesaje de salut către participanții la manifestarea științifică s-au adresat preşedintele AŞM, academicianul Ion Tighineanu, vicepreşedintele AŞM, membrul corespondent Victor Moraru, directorul IPC, dr. hab. Victor Ghilaş, academicianul Mihai Cimpoi.

S-au proiectat, mai apoi, fragmente din filmul „Confesiuni cu Gheorghe Mustea”, scenariu Iulian Filip, regie Valeriu Vedraşcu.

Secţiunea „Comunicări”, moderată de dr. Violina Galaicu şi dr. Violeta Tipa, a găzduit câteva referate: Creația lui Gheorghe Mustea în contextul spațiului și al timpului (dr. hab. Ion Gagim, muzicolog, US ”A. Russo” din Bălți); Opera „Ștefan cel Mare” de Gheorghe Mustea în așteptarea montării (dr. hab. Elena Mironenco, muzicolog, AMTAP), Dirijorul Gheorghe Mustea și muzica exprimată cu bagheta (dr. hab. Victor Ghilaş, muzicolog, IPC), Universul muzical al compozitorului Gheorghe Mustea și poezia lui Grigore Vieru  (Pavel Gamurari, compozitor, UCMM-AMTAP), Gheorghe Mustea și aportul lui la edificarea școlii componistice basarabene la confluența mileniilor (Vlad Burlea, compozitor, UCMM).

Programul a continuat cu intervenţii omagiale, în acest cadru fiind prezenţi: academicianul Alexandru Roşca, dr. hab. Aurelian Dănilă, locţiitor al conducătorului Secţiei de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a AŞM, dr. hab. Ion Mereuță, director al Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, Alexandru Samoilă, dirijor (Moscova, Rusia), DHC al AȘM Constantin Rusnac, compozitor, dr. Sorin Lerescu, compozitor (Bucureşti, România), dr. Iulian Filip, scriitor, dr. Petre-Marcel Vârlan, muzicolog (Braşov, România), dr. Ludmila Kise, compozitoare (Dallas, SUA), Ion Coțofan, compozitor (Elche, Spania), dr. Valeria Barbas, cercetătoare.

După „Omagieri”, microfonul i-a fost oferit sărbătoritului, care i-a împărtăşit asistenţei crezul său de o viaţă şi planurile de viitor. În cuvinte alese, academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea şi-a exprimat gratitudinea faţă de organizatorii mesei rotunde, precum şi faţă de toţi cei care îi apreciază creaţia şi, prin aceasta, îl stimulează şi îl susţin.

Transmisiunea online:

 

Galerie foto: