Apariție editorială a IPC: Valentin ARAPU, Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

Cercetătorul IPC, Valentin Arapu, doctor în istorie, în colaborare cu Editura Eikon din București, au editat monografia

RELAȚIILE COMERCIALE DINTRE MOLDOVA ȘI POLONIA

ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

Felicităm autorul cu ocazia apariției cărții și îi urmăm succese în continuare !

În monografie sunt cercetate multiple aspecte ale problemei privind relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind nuanțate cele mai relevante componente ale temei respective, implicit: reperele conceptuale ale comerțului; transformările de ordin social și economic; tendințele de modernizare din ambele state; geneza elementelor cu caracter modern timpuriu; specializarea produselor și mărfurilor comercializate; corelația dintre import și export; statutul juridic al Moldovei și al Poloniei în context internațional; politica vamală, protecționistă și mercantilistă; litigiile comerciale; specificul și diversitatea sistemelor monetare; impactul conflictelor militare, al epidemiilor și al calamităților naturale asupra schimburilor bilaterale de mărfuri.

Pe dimensiunea etnologică este scoasă în evidență contribuția negustorilor pământeni și a celor alogeni la dezvoltarea comerțului bilateral, fiind elucidate trăsăturile esențiale ale culturii comerciale a exponenților principali ale raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Negustorii antrenați în relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia reprezentau o pătură foarte pestriță din punct de vedere etnic, fiind alcătuită din moldoveni, armeni, evrei, greci, ruteni etc. Negustorii moldoveni erau uniți în bresle profesionale, activau în conformitate cu statutele existente, bucurându-se de bunăvoința domnilor, de scutiri, drepturi și privilegii. Este de accentuat faptul că purtători ai comerțului moldo-polon, de rând cu negustorii moldoveni, erau toți pământenii, în special locuitorii din regiunea limitrofă frontierei, care mergeau periodic pe malul polon să-și vândă produsele sau să-și procure marfă.

 

Valentin ARAPU, Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Colecția: Românii în istoria universală / The Romanians in world history (Vol. 442), București, Editura Eikon, 2021, 398 p. ISBN 978-606-49-0581-9.

https://www.librariaeikon.ro/istorie/1122-relatiile-comerciale-dintre-moldova-si-polonia-in-a-doua-jumatate-a-secolului-al-xviii-lea.html