Apariție editorială a IPC: Ana Ghilas. Teatralitatea in discursul artistic al lui Ion Druță

Recent, cercetătoarea IPC Ana Ghilas, doctor în filologie, conferenţiar universitar, a editat  monografia

Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță

Lucrarea abordează fenomenul teatralității în gândirea artistică a lui Ion Druță: în dramaturgie, în discursul teatral și în proză. Interpretarea demersului artistic din această perspectivă relevă specificul scrierilor druțiene prin interferența, interacțiunea artelor în creația autorului și, în același timp, evidențiază relația context cultural – context științific. În acest sens, întru reliefarea teatralității, discursul artistic este interpretat din punct de vedere al noilor tendințe și paradigme științifice (intermedialitatea, interdiscursivitatea, memoria culturală, relația psihologism –teatralitate  ș.a.). Gândirea teatrală a lui Ion Druță se manifestă prin prezența formelor protoscenice atât în dramaturgia cât și în proza sa: corul, masca, mesagerul elemente de ritual ș.a., în ultimul capitol fiind analizate spectacole ce relevă aceste și alte aspecte ale teatralității.

Felicităm autoarea cu ocazia apariției cărții și îi urăm succese în continuare !

Ana Ghilas. Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druţă. (consultant științific: Ana-Maria Plămădeală; Institutul Patrimoniului Cultural. Chişinău: Epigraf, 2021. 288 p. : fot.

Bibliogr.: p. 261-272. — Apare cu contribuția financiară a Min. Culturii al

Rep. Moldova.

ISBN 978-9975-60-427-7.