Apariție editorială a IPC: Vitalie Malcoci. Structuri și semnificații mitofolclorice în arhitectura populară din Republica Moldova

Recent, cercetătorul IPC Vitalie Malcoci, doctor în studiul artelor, a editat monografia

Structuri și semnificații mitofolclorice în arhitectura populară din Republica Moldova

Ansamblul arhitectonic rural al gospodăriei țărănești, împreună cu totalitatea decorului arhitectural și ornamental, alcătuiesc unul dintre cele mai expresive și miraculoase fenomene ale artei populare românești din Moldova. Cercetarea vine să reflecte, prin prisma unei originale metodologii de investigație, fenomenul complex al originii și evoluției elementelor decorative, morfogeneza formelor, precum și iconografia motivelor ornamentale. Sunt relevate numeroase probleme și particularități structural-compoziționale ale decorului arhitectural. Bazându-ne pe teoriile fundamentale de specialitate din țară și de peste hotare, sunt supuse unei ample analize fenomenul decorului arhitectural, clasificându-l în calitate de creație majoră a artei populare. Elementele iconografice, constituie cheia interpretării și înțelegerii întregii noastre culturi tradiționale. Decodificate, ele oferă un bogat material în ce privește mentalitatea și concepțiile spiritului popular, originea cărora s-a pierdut în timpuri imemorabile, și care au dăinuit în zilele noastre sub forma unui adevărat alfabet de semne cifrate.

Monografia v-a contribui la familiarizarea mediului larg de cititori cu valorile culturii tradiționale.

Felicităm autorul cu ocazia apariției cărții și îi urmăm succese în continuare !

 

 

Malcoci, Vitalie. Structuri și semnificații mitofolclorice în arhitectura populară din Republica Moldova.  Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. Chişinău: Epigraf, 2021. 184 p.

ISBN 978-9975-60-425-3.