Apariție editorială a IPC: Sergius Ciocanu. Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX)

Recent, cercetătorul IPC Sergius Ciocanu, doctor în studiul artelor, a editat monografia

Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX)

Cartea este structurată în: Introducere, cinci capitole, Încheiere, Anexe și Indice geografic.

Primul capitol conține analiza istoriografiei problemei ce vizează localizarea toponimului Orheiul Vechi și apariția ipotezei privind întemeierea actualului oraș Orhei drept rezultat al abandonării sitului urban de pe promontoriul Peștera. Fiecare dintre capitolele următoare este consacrat uneia dintre cele patru moșii istorice care acoperă din punct de vedere teritorial așa-numita zonă a Orheiului Vechi, respectiv: moșiei satului desființat Mihăilașa și moșiilor satelor Brănești, Trebujeni, Mașcăuți. Ultimele trei capitole conțin câte două subcapitole. Primul dintre subcapitole este consacrat dezvoltării istorice și spațiale a comunităților laice locale, iar al doilea – dezvoltării istorice și, după caz, arhitectural-spațiale a așezământului monastic găzduit de moșia în cauză. Fiecare capitol este dotat cu hărți, planuri, fotografii și desene.

Capitolele se completează reciproc, oferind, în cadrul limitelor temporale stabilite, o imagine unitară a dezvoltării întregii zone a Orheiului Vechi.

La Anexe au fost plasate tabele cronologice ale celor mai importante evenimente istorice legate de localitățile cercetate şi de comunitățile monahale care au existat pe teritoriul moșiilor acestora. Anexele conțin și circa cincizeci de documente identificate de autor în fondurile Arhivei Naţionale a Republici Moldova referitoare la istoria acestor sate şi așezăminte monastice.

Felicităm autorul cu ocazia apariției cărții și îi urăm succese în continuare !

Sergius Ciocanu, Orheiul Vechi: Localități și așezăminte monastice (secolele XVI-XIX), Ed. Cartdidact, Chișinău, 2021. – 220 p.

ISBN 978-9975-3497-6-5