CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI

Institutul Patrimoniului Cultural

are onoarea de a vă invita marți, 23 iunie 2022,

la a doua ediție a Conferinței Științifice Naționale 

„PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI”,

dedicată Zilei Universale a Iei și Zilei Naționale a Portului Popular

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Reuniunea se va desfășura în regim online, cu începere de la ora 10.00.

Ne puteți comunica intenția dumneavoastră de participare la eveniment până la data de 1 iunie 2022. Formularul de înscriere va conține titlul comunicării, numele și prenumele participantului, titlul științific, funcția și afilierea instituțională, rezumatul comunicării (1800-2000 de semne cu spații) și va fi expediat pe adresa electronică: [email protected]

Limbile de lucru ale conferinței: română, engleză, rusă

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul de contact: +373 22 270 602

Cu respect,

Comitetul de organizare.

 

The Institute of Cultural Heritage

has the honor to invite you on Tuesday, June 23, 2022,

to the second edition of the National Scientific Conference

“FOLK COSTUME – EXPRESSION OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE NATION”

dedicated to the Universal Day of Ia and the National Day of the Folk Costume.

The event is organized in partnership with the State Pedagogical University „I. Creangă”, the National Museum of Ethnography and Natural History.

The meeting will take place online, starting at 10.00 a.m.

You could let us know about your intention to participate in the event until June 1, 2022. The registration form shall contain the title of the presentation, the name and surname of the participant, the scientific title, the position and institutional affiliation, the summary of the presentation (1800-2000 signs with spaces) and shall be sent to the email address: [email protected]

 

The working languages of the conference: Romanian, English, Russian.

Additional details can be requested at the contact telephone number:

+373 22 270 602

Respectfully,

The Organizing Committee