La 31 martie 2022 a avut loc Simpozionul Internațional de Etnologie: Tradiții și procese etnice, ediția a III-a

La data de 31 martie 2022, în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, s-a desfășurat Simpozionul Internațional de Etnologie: Tradiții și procese etnice, ediția a III-a. Reuniunea a avut ca obiectiv principal valorificarea, promovarea patrimoniului cultural national/ international și a tradițiilor etniilor conlocuitoare. Simpozionul a reunit oameni de știință, cercetători cu reputație din mai multe instituții de cercetare și învățământ superior atât din țară, cât și de peste hotare. Manifestarea științifică a constituit un bun prilej de comunicare între cercetători și schimb de idei și experiență acumulate, dar și a rezultatelor cercetărilor realizate în acest an. Sesiunea plenară a Simpozionului a fost deschisă de către directorul Institutului Patrimoniului Cultural (în continuare IPC), dr. hab. Victor GHILAȘ. Domnia sa a salutat partenerii și participanții la reuniune și le-a multumit pentru că au dat curs invitației de a participa cu comunicări în cadrul Simpozionului. Mesaje de salut din partea partenerilor Simpozionului au fost transmise de către: dr. hab. Gherghina BODA de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, România si dr. Delia SUIOGAN de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de litere.

Atenția participanților la plenară a fost captată de diversitatea și actualitatea rapoartelor științifice prezentate de cercetători cu renume din țară și de peste hotare (dr. Adrian DOLGHI, Institutul Patrimoniului Cultural, dr. Natalia LAZAR, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (Romania), dr. hab. Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, România, dr. Delia SUIOGAN, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România si dr. Valentin ARAPU, Institutul Patrimoniului Cultura), reprezentanți ai instituțiilor cu care IPC are acorduri de colaborare. Imediat după ședința plenară, cercetătorii s-au întrunit în cinci grupuri de lucru, pentru a-și prezenta comunicările în cadrul secțiunilor: Patrimoniul etnocultural reflectat și promovat în expresie scrisă, artistică și în colecții muzeale, Cultura tradițională: resurse și soluții de valoricare, Cultura tradițională – sursă de cunoaștere istorică și identitară, Procese etnice, etnosociale și etnodemografice: istorie, prezent, perspectivă si Cultura tradițională: analize și sinteze etnologiсe și interdisciplinare. Simpozionul s-a regăsit în lista evenimentelor științifice programate de către Institutul Patrimoniului Cultural și a constituit unul din obiectivele Proiectului de cercetare „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale” (2020–2023), desfășurat în cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural. În cele cinci secțiuni, care au întrunit domeniile de cercetare ale Centrului de Etnologie al IPC, au fost prezentate 67 de rapoarte, în baza cărora au fost inițiate discuții substanțiale și formulate propuneri pentru activitatea de cercetare și inovare, precum și managementul cercetării. Cu siguranță, reuniunea a însemnat o etapă nouă în cercetare și diseminarea rezultatelor științifice, care a determinat deschiderea necesară spre cunoașterea și aprofundarea problemelor fundamentale ale culturii populare, proceselor etnice și patrimoniului cultural național.

Dr. Natalia GRĂDINARU

Transmisiuni online / înregistrări video

ȘEDINȚA PLENARĂ

Secțiunea 1. PATRIMONIUL ETNOCULTURAL REFLECTAT ȘI PROMOVAT ÎN EXPRESIE SCRISĂ, ARTISTICĂ ȘI ÎN COLECȚII MUZEALE

SECŢIUNEA II. CULTURA TRADIȚIONALĂ: SOLUȚII DE VALORICARE ȘI RESURSE

SECŢIUNEA III: CULTURA TRADIȚIONALĂ – SURSĂ DE CUNOAȘTERE ISTORICĂ ȘI IDENTITARĂ

SECŢIUNEA IV: PROCESE ETNICE, ETNOSOCIALE ȘI ETNODEMOGRAFICE: ISTORIE, PREZENT, PERSPECTIVĂ

SECŢIUNEA V: CULTURA TRADIȚIONALĂ: ANALIZE ȘI SINTEZE ETNOLOGIСE ȘI INTERDISCIPLINARE

Galerie foto:

« de 2 »