La 7 aprilie 2022 a avut loc Conferința științifică națională „Cinematografia națională: istorie și destine” dedicată celor 70 ani de la fondarea cinematografiei naționale.

Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor a organizat la 7 aprilie 2022 Conferința științifică națională „Cinematografia națională: istorie și destine” dedicată celor 70 ani de la fondarea cinematografiei naționale.

Conferința este înscrisă în lista evenimentelor științifice ale Institutului Patrimoniului Cultural, constituind unul dintre obiectivele Proiectului de cercetare Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european (2020-2023), desfășurat în cadrul Centrului Studiul Artelor al IPC.

Evenimentul a fost deschis de către dr. hab. Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, care a salutat participanții forului științific, evidențiind aportul colaboratorilor IPC la valorificarea artei cinematografice – cel mai popular gen de artă la acest început de mileniu.

Cu un mesaj de salut s-a adresat Sergiu Prodan Ministrul Culturii al Republicii Moldova, care a menționat importanța artei cinematografice pentru cultura și educația societății, menționând unele date din situația actuală a cinematografiei naționale. În discursul său s-a referit la lipsa unui Fond al cinematografiei și al unui mecanism în producerea filmului național – fapt ce condiționează lipsa investitorilor străini în domeniul cinematografiei. De asemenea a titrat problemele digitalizării filmelor, difuzării și valorificării filmelor – problemă actuală a Patrimoniului cultural, ce rămâne, în mare parte, pe seama Institutului nostru.

Conferința și-a desfășurat lucrările în format mixt (on-line și fizic) în două secțiuni: Aspecte și etape artistice în evoluția artei cinematografice naționale și Destine și personalități din arta cinematografică, în cadrul cărora au fost prezentate comunicări, susținute de reprezentanți ai mediului academic, universitar, cineaști, bibliotecilor publice, instituțiilor de cultură din Republica Moldova și România.

Diversitatea tematică a demonstrat interesul față de problemele artei cinematografice în cadrul culturii naționale. Lucrările Simpozionului au devenit o oportunitate pentru dezbateri întru valorificarea artei cinematografice naționale – component important al patrimoniului cultural contemporan.

Comitetul de organizare

Înregistrări video / transmisiunea online

Galerie foto