Cercetători ai IPC au participat la SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ALMA MATER LIBRORUM. Ediţia a VIII-a, Suceava, 12-13 mai 2022

La data de 12 – 13 mai 2022, în incinta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ALMA MATER LIBRORUM

Ediţia a VIII-a: Cartea – sursă de înțelepciune, destindere și combatere a dezinformării.

În cadrul salonului au fost prezentate și unele lucrări științifice elaborate de cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural:

  • Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță, autor Ana GHILAȘ, Editura Epigraf, Chișinău, 2021
  • Narațiune și simbol în grafica de carte moldovenească 1945-2010, autor Victoria ROCACIUC, [s.n.],Chișinău, 2021
  • Poezia realității în formule cinematografice, autor Dumitru OLĂRESCU, Editura Epigraf, Chișinău, 2020
  • Magia filmului de animație. Etape, tehnici, personalități ale animației moldovenești, autor Violeta TIPA, Editura Epigraf, Chișinău, 2020
  • Iurie Canașin. Calea spre descoperirea misterului, autor Ana MARIAN, [s.n.],Chișinău, 2021
  • Structuri și semnificații mitofolclorice în arhitectura populară din Republica Moldova, autor Vitalie MALCOCI,  Editura Epigraf, Chișinău, 2021
  • Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova, autor Aurelia TRIFAN,  Editura Epigraf, Chişinău, 2021    
  • Dramaturgia națională din anii ’90 în (con)textul postmodernismului, autor Dorina KHALIL-BUTUCIOC, Editura Epigraf, Chișinău, 2021
  • Atlas etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918), autori: Adrian DOLGHI, Alina FELEA, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2021
  • Datini şi mentalităţi tradiţionale: expresii ale identităţii de neam: studii etnologice, autor Raisa OSADCI, EdituraPrinceps, Chişinău, 2021

Cărțile au fost prezentate de către cercetătorii: dr. Violeta TIPA, dr. Ana GHILAŞ, dr. Vitalie MALCOCI, Raisa OSADCI, dr. Adrian DOLGHI

Mulțumim Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru invitație și posibilitatea de a participa la Salonul Internațional de Carte.

Programul Salonului internațional de carte:

Galerie foto: