Masa rotundă GHEORGHE V. MADAN: 150 DE ANI DE LA NAȘTERE

Joi, 8 septembrie 2022

13.00-16.00

în incinta Institutului Patrimoniului Cultural

va avea loc

Masa rotundă

GHEORGHE V. MADAN:

150 DE ANI DE LA NAȘTERE

PROGRAMUL

Moderatori:

Raisa OSADCI, șef Secție Etnologie Românească

Dr. Adrian DOLGHI, cercetător științific coordonator IPC

Mesaj de salut

Dr. Natalia GRĂDINARU, secretar științific al IPC

Comunicări:

Viața și opera lui Gheorghe V. Madan în contextul realităților istorice și politice

Dr. Adrian DOLGHI, cercetător științific coordonator IPC

Contribuția lui Gheorghe V. Madan la cunoașterea culturii spirituale a oamenilor locului, multitudinea speciilor, variantelor și formelor în circulație

Dr. Tamara MACOVEI, cercetător științific coordonator, MNEIN

Gheorghe V. Madan despre educație

Dr. Valentina URSU, cercetător științific superior IPC

Obiceiurile de naștere și cele de nuntă, reflectate în opera lui Gheorghe V. Madan

Dr. Natalia GRĂDINARU, cercetător științific coordonator IPC

Obiceiurile de înmormântare, reflectate în lucrările

lui Gheorghe V. Madan

Carolina COTOMAN, cercetător științific IPC

Aspecte ale stratificării sociale în mediul tradițional, elucidat în opera lui Gheorghe V. Madan

Sorin GRĂJDARI, cercetător științific IPC

Reflectarea îndeletnicirilor tradiționale în lucrările

lui Gheorghe V. Madan

Ina ISAC, cercetător științific IPC

Practicarea comerțului în spațiul și perioadele, elucidate în scrierile lui Gheorghe V. Madan

Adriana BUTNARU, cercetător științific IPC

Descrieri etnografice ale locuinței și gospodăriei tradiționale în opera lui Gheorghe V. Madan

Dr. Sergiu SUVAC, cercetător științific IPC

Aspecte ale categoriilor de vârstă și gen, relevate

în scrierile lui Gheorghe V. Madan

Raisa OSADCI, cercetător științific IPC

Discuții

Masa_Rotunda_Gh.Madan_.8_septembrie_2022-1