Masa rotundă METODOLOGII ȘI TEHNICI MODERNE DE CERCETARE ETNOLOGICĂ, 4 octombrie 2022

Institutul Patrimoniului Cultural

Centrul de Etnologie

anunță

organizarea Mesei rotunde cu genericul:

METODOLOGII ȘI TEHNICI MODERNE DE CERCETARE ETNOLOGICĂ

Ediția a III-a: Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică

Chișinău, 4 octombrie 2022

Invităm cercetătorii interesați să participe la masa rotundă. Comunicările se vor axa în general la tema  Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică. Încurajăm cercetătorii etnologi să abordeze problema „Documentării vizuale ca sursă de cunoaștere etnografică”, să-și împărtășească experiența cercetărilor etnologice de teren.

Persoanele, interesate să participe la Masa rotundă, trebuie să expedieze titlul comunicării și un rezumat (în volum de 1800-2000 de semne cu spații) până la 2 octombrie 2022 la adresa: [email protected].

Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023): 20.80009.1606.02 „Evoluția tradițiilor și procese etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.

Comitetul de organizare